Jag vill veta Contras inställning till homosexuella och då inte dessa s.k ”homosex-aktivister”?
Sofia (1 juli 1999)
nanny_87[snabel-a]hotmail.com

Contra kommer aldrig att uttrycka generella synpunkter om grupper av människor. Bland homosexuella finns mördare, tjuvar och bedragare. Om dem tycker vi naturligtvis illa (men hoppas att de bättrar sig). Bland homosexuella finns också vetenskapsmän och konstnärer som tillför mänskligheten betydande värden. För detta har vi alla anledning att hysa tacksamhet. De flesta homosexuella är dock naturligtvis som de flesta heterosexuella människor som lever ”Svensson-liv”. Och det är det väl bra om de fortsätter med.

Contra kunde däremot tänkas ha synpunkter på homosexualitet. Om vi vore en religiös eller moralisk rörelse. Men det är vi inte. Vi är en politisk rörelse. Det är en bra och av Contra hyllad princip att politiken ska lägga sig i så lite som möjligt. Vad vuxna samtyckande människor sysslar med i sin sängkammare, bör aldrig vara en politisk fråga, så länge det man gör inte går ut över andra icke samtyckande människor.

Till ”andra icke samtyckande människor” skulle vi definitivt räkna eventuella barn som homosexuella par skulle vilja adoptera.