Absolut Vodka marknadsförs i USA i annonser som riktar sig till homosexuella. Hur resonerar Contra kring detta. Handlar det om annonser som understödjer perversa böjelser eller om marknadsekonomins förmåga att utan fördomar rikta sig till ett intressant marknadssegment?
Anders Fjällström, Stockholm adman.ab@oden.se

Somliga kan nog anse det vara perverst att betala så mycket för Absolut, vars innehåll i blindtest inte kan skiljas från ett flertal mycket billigare märken. Andra tycker att Absoluts annonser är perversa. Det fina med marknadsekonomin är ju att den ger alla vad de vill ha. Det kan visserligen vara svårt att göra det i praktiken, men det går säkert att sätta in siffror i en beräkning som tar hänsyn till annonskostnad, hur många bögar som förmås köpa en liter extra och hur många vanliga människor som avstår från att köpa Absolut för att de har motbjudande annonser. Den kalkylen överlåter vi med varm hand till Vin och Sprit. Pengar luktar inte sa kejsaren Diocletianus när han införde avgifter på de offentliga toaletterna i Rom.