Jag behöver veta allt om Harry S Truman 
Marie, Markaryd (25 oktober 2006)
jinx_13_007[snabel-a]hotmail.com

Det var Truman som tog beslutet om att fälla atombomber över Hiroshima och Nagasaki för att en gång för alla få slut på kriget mot Japan samt för att demonstrera sin makt gentemot Sovjetunionen som efter andra världskriget seglat upp som en ny farlig fiende i utrikespolitiken. I slutet av Roosevelts liv började han bli mer och mer skeptisk mot Stalins och Sovjetunionens goda vilja och Truman kom sedan att förstärka den skepticismen. Till en början hade Roosevelt nämligen haft en något naiv syn på Stalins ledarskap och syften. Det var också under Trumans tid som McCarthyismen startade, dvs. kombinationen av den orättfärdiga hetsjakten mot skyldiga och oskyldiga kommunister samt den nödvändiga utrensningen av kommunister i de amerikanska myndigheterna.

Truman var också den som beslutade att försvara Sydkorea när Nordkorea attackerade och ockuperade landet 1950. Detta skedde efter att de båda vinnarmakterna efter andra världskriget, USA och Sovjetunionen, hade dragit tillbaka sina trupper. FN tog formellt ansvar för kriget efter att Sovjetunionen bojkottat säkerhetsrådets möten för att markera sitt missnöje över att FN inte godkänt det kommunistiska Kina på fastlandet som permanent medlem i säkerhetsrådet. Men i själva verket var det USA som befriade sydkoreanerna från det kommunistiska hotet. Efter att befälhavaren och generalen Mac Arthur slagit tillbaka nordkoreanerna och därefter fortsatt in på nordkoreanskt territorium reagerade Kina och skickade en armé över gränsfloden Yalu. Mac Arthur föreslog då att USA skulle passa på att krossa kommunist-Kina när de ändå höll på. Han ansåg att USA skulle använda atombomben och låta Chiang Kai-Shek landstiga från ön Formosa för att sedan överta ledningen över hela Kina. Men Truman befarade ett ytterligare världskrig om han hade sanktionerat den politiken. När Mac Arthur fortsatte att kritisera Truman efter att beslut fattats på den politiska nivån tvingades Truman tillsätta en ny befälhavare över de amerikanska trupperna i Asien.

Truman förde en aktiv utrikespolitik som kan sammanfattas i namnet Trumandoktrinen. Den gick ut på att försvara alla icke-kommunistiska stater från att komma under kommunistisk flagg. USA kom i realiteten att förbinda sig att försvara dessa stater mot kommunistisk expansion. Den kom till 1947 som ett resultat av det maktvakuum som Storbritannien hade lämnat efter sig i Grekland och Turkiet och som nu hotades bli offer för de kommunistiska krafterna. Politiken kom att kallas för containment eller tillbakahållande.

Som ett led i detta utvecklade hans utrikesminister George C. Marshall Marshallplanen för att stärka de svaga västeuropeiska staterna som efter kriget var ett lätt byte för en expansiv kommunism. De västeuropeiska länderna erbjöds lån för att bygga upp sina länder igen. Även Östeuropa och Sovjetunionen erbjöds detta stöd men tackade nej på grund av att de inte ville tillmötesgå de amerikanska kraven på motprestationer. (Östeuropeiska länder såsom Tjeckoslovakien hann dock få lite hjälp innan stödet avbröts). Truman var också med om att skapa atlantpakten, dvs. NATO.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert