Jag vill veta allt om handeln mellan U- och i-länderna!
Josefin Brännström, Piteå (26 november 2000)
josefin_444[snabel-a]hotmail.com

Allt får Du inte veta av oss. Men kanske något som kan vara av intresse.

Först: Handel är en väg till välstånd, ekonomisk tillväxt och avskaffad fattigdom. Det var genom en öppen handel och utländska investeringar som Sverige tog sig från att vara ett av Europas fattigaste länder i mitten av 1800-talet till att bli ett av Europas rikaste i mitten av 1900-talet. Det är de länder – i till exempel Ostasien (Sydkorea, Taiwan, Malyasia) – som satsat på frihandel som tagit sig ur den fattigdom som länderna med statskontrollerad handel (många länder i Afrika) fallit allt djupare i.

Handelsströmmarna går huvudsakligen med avancerade industriprodukter till u-länderna och med råvaror och enkla industriprodukter till i-länderna. Tyvärr har länderna i Väst, inte minst på jordbruksområdet, en mycket protektionistisk politik, där det är svårt för u-länderna att exportera de enda exportvaror de har – jordbruksprodukter – till EU-länderna. De länder som tidigare lyckats bygga upp en sådan export har senare kunnat komma in på enkla konsumtionsvaror, först textil och konfektion, så småningom enkla hushållsprodukter och med tiden hushållselektronik. När man nått den senaste nivån så är landet snart redo att ta steget över i industriländernas krets.