Vi ska skriva ett arbete om Riksbanken, Penningspolitiken och dess historia samt om guldmyntfoten. Hur skulle det påverka Sverige om vi införde det igen?
Anna Qviberg, Lidingö (13 januari 2000)
annaqviberg[snabel-a]hotmail.com

Senast Sverige införde guldmyntfot var 1873. I början på en tillväxtperiod utan like. Historien talar alltså för guldmyntfot…

Guldmyntfoten övergavs sedan 1931, när ekonomin råkat i djup kris efter börskraschen på Wall Street i slutet av 1929.

Guldmyntfoten är ett sätt att eliminera klåfingriga politikers inflytande på finanspolitiken. Med en fast värdemätare på valutan finns det inte så stora möjligheter att bedriva en inflationsdrivande politik för att främja statens intressen på medborgarnas bekostnad.

I indirekt mening hade vi en guldmyntfot under en stor del av efterkrigstiden genom det så kallade Bretton Woods-systemet. Ett antal valutor (bland annat den svenska kronan) var genom Bretton Woods-systemet knutna till dollarn, som i sin tur var knutet till guldet. Haken var här att de individuella valutorna var knutna till dollarn och att olika inflationstakt med tiden gjorde växelkurserna orealistiska. Det uppstod obalanser som ledde till att Bretton Woods-systemet havererade. Systemet saknade de mekanismer som genom prissänkningar ledde till anpassningar av priserna när efterfrågan inte utvecklades i takt med guldtillgången på marknaden.

Många libertarianer är anhängare av guldmyntfoten just för att den eliminerar politikernas möjlighet att manipulera valutan. Å andra sidan måste man konstatera att guldet idag inte alls spelar samma centrala roll för världsekonomin som det en gång gjorde. Guldet har alltmer reducerats till en råvara bland andra. Därmed tappar man lite av grundidén med guldmyntfoten, den oberoende värdemätaren. Ibland har man istället diskuterat möjligheten att ersätta guldet med en “råvarukorg”, där värdet på valutan skulle sättas efter en korg av olika råvaror. Men då lämnar man naturligtvis grundkonceptet med guldmyntfot att utgivna sedlar i sin helhet ska backas upp av guldbaserade tillgångar. Världens samlade guld kan kanske förvaras i Fort Knox, men världens samlade vetetillgångar måste omsättas, annars förlorar de i värde.

Det känns knappast som en realistisk möjlighet att införa en guldmyntfot i Sverige idag. Skulle vi göra det – och starta med en realistisk kurs utan obalanser i flödena – skulle vi kraftigt påverkas av marknadsprisutvecklingen på guld. Vid högre guldpriser skulle svenska varor öka i pris, guldmyntfotens teori skulle tvinga fram prissänkningar. Men det är tveksamt om dagens institutionella förhållanden på arbetsmarknaden verkligen skulle möjliggöra de prissänkningarna och de lönesänkningar som skulle bli följden. Det skulle bli lättare att hantera en guldprissänkning, men den skulle driva fram en allmän inflation.