Jag skulle även vilja veta så mycket som möjligt om Greenpeace, kända aktioner och följder?
Lena (13 oktober 1999)
happy1981[snabel-a]hotmail.com

Vi måste tillstå att vi nog inte kan ge Dig något detaljerat svar rörande Greenpeace förflutna. Däremot ska vi gärna bidra med en del principiella synpunkter.

Greenpeace representerar en ny typ av organisation, där påtryckningar för att uppnå vissa uppställda mål inte begränsas av normala demokratiska principer. Greenpeace har systematiskt arbetat med aktionsmetoder som ska hindra genomförandet av demokratiskt fattade beslut. Det kan gälla aktioner mot kraftverk, oljeutvinning och annat.

Organisationen, som är organiserad mer som ett företag än som en intresseorganisation, bedriver i och för sig en hel del utredningsarbete i miljöfrågor, där kunniga människor engageras, men för att producera ensidiga rapporter. Det anmärkningsvärda är dock att organisationen inte som andra intresseorganisationer genom normal lobby-verksamhet försöker vinna gehör för sin linje i de demokratiska institutionerna. Istället bedriver man “direktaktioner” utanför de demokratiska ramarna. De aktionerna bygger på tanken att medlemmarna i Greenpeace är en elit som har ett särskilt ansvar att försvara miljön och att detta ansvar också innebär en rätt att sätta sig över folkmajoritetens “felaktiga” uppfattning.