När började FN och varför?
Ali Mihal, Salem (8 mars 2004)
salem03ali[snabel-a]yahoo.se

FN bildades efter andra världskriget, 1945, med målet att undanröja riskerna för framtida krig. Organisationen som till en början bestod av 51 medlemsländer skulle arbeta för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och social utveckling.

FNs föregångare NF (Nationernas Förbund) bildades 1920 efter första världskriget med ambitionen att utesluta ännu ett förödande krig. Det var USA:s president Woodrow Wilson som tog initiativ till skapandet av Nationernas förbund som ingick som en del i Versaillesfreden som undertecknades 1919. På 1930-talet föll organisationen samman då de politiska kriserna blev alltför påfrestande. Efter andra världskrigets utbrott, 1939, hade inte NF några möten. Formellt upplöstes dock NF 1946. NF:s tillgångar överfördes då till FN.

På sensommaren 1941 möttes i hemlighet USA:s president Franklin D. Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill ombord på en båt långt ute på Atlanten. De diskuterade kriget och hur de skulle upprätthålla freden efter att kriget var över. De kom överens om Atlantdeklarationen som presenterades på ett möte i Washington året därpå. Samtliga länder som stred mot Nazi-Tyskland, det fascistiska Italien och Japan ställde sig bakom deklarationen som kom att kallas De Förenade Nationernas deklaration.

Under de kommande åren träffades USA, Storbritannien, Sovjetunionen och Kina (på den tiden under nationalisten och antikommunisten Chiang Kai-shek) för att diskutera hur den nya internationella fredsorganisationen skulle organiseras. Frankrike var till en början utesluten från de stora ländernas klubb. De fyra stormakterna skrev i Dumbarton Oaks i USA ett förslag till FN-stadga 1944. I februari 1945 träffades USA:s president Franklin D. Roosevelt och Sovjetunionens president Josef Stalin i Jalta på Krimhalvön. De enades om hur De Förenade Nationernas säkerhetsråd skulle utformas. FNs stadga, som utarbetades under två månader av 850 delegater från 50 länder, antogs vid en stor konferens i San Francisco i USA 1945.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert