Vilka blev följderna av ryska revolutionen? Både då tid och nutid
Hanna (14 november 2000)
hanna81[snabel-a]telia.com

Den ryska revolutionen – eller snarare bolsjevikernas statskupp – ledde till skapandet av en kommunistisk diktaturstat i Ryssland, som efter några år omvandlades till Sovjetunionen. Den staten kom att bestå ända till 1991, dvs i 74 år. Det lidande som det ryska folket utsattes för på grund av detta är svår att mäta eller ens beskriva. Det rör sig om tiotals miljoner människor som har dödats och ytterligare tiotals miljoner som svalt ihjäl. Orsaken till svälten var det ekonomiska systemet – planhushållningen och socialismen – som leder till misshushållning med resurser. Ryssland – och framförallt Ukraina – var under århundraden Europas “kornbod”, under kommunismen förvandlades de områden som alltid exporterat spannmål till områden som inte ens kunde försörja den egna befolkningen med livsmedel.

Ryssland var vid Första världskrigets början visserligen ett ekonomiskt efterblivet land, men den ekonomiska utvecklingen gick rasande snabbt. Industrin växte, liksom välståndet. Stora svenska företag som Nobel och Ericsson var djupt engagerade i den ryska utvecklingen. Bröderna Nobels oljeindustrier (bröderna var farbröder till den i våra dagar mer välkände instiftaren av Nobelprisen, Alfred Nobel) var världens största och väl i klass med Rockefellers Standard Oil i USA. Men i samband med ryska revolutionen beslagtogs företaget och den tekniska utvecklingen avstannade. Underhållet eftersattes och med tiden blev industrin allt svagare.

Ännu i början av 1970-talet hade den ryska levnadsstandarden inte nått upp till 1913 års nivå i Ryssland!

Den kommunistiska planhushållningen innebar fattigdom och misär för Rysslands befolkning, en situation som långtifrån har löst sig efter kommunismens fall. Det kommer att ta decennier att bygga upp en fungerande ekonomi i Ryssland.

De ekonomiska resurser som trots allt fanns användes dessutom under hela Sovjet-tiden för en koncentrerad satsning på militären och för militär expansion och politiskt undergrävande verksamhet i andra länder.