Jag undrar hur de stora tänkarna Aristoteles, Machiavelli, John Locke och Rousseau, såg på demokrati. Hur såg de på individens frihet gentemot staten eller statsmakten?
Mattias Berglund, Stockholm (4 februari 2001)
Mattias_Filip_Berglund[snabel-a]spray.se

Om man ska göra det enkelt för sig var Aristoteles och Locke anhängare av de värden som vi sätter högt i en västerländsk demokrati – respekt för individens rättigheter gentemot kollektivet och staten som en institution vars uppgift det är att tjäna medborgarna och deras intressen. Macchiavelli hade snarast motsatt uppfattning. Fursten – symbolen för den centraliserade statsmakten – har rätt att driva en politik som gynnar staten på individernas bekostnad. Rousseau uttrycker i princip uppfattningen att väsentligheter i samhället ska bygga på respekt för individen, men hans åsikter om äganderätt, utbildning m m omöjliggör i praktiken att dessa grundläggande principer upprätthålls. Man skulle kunna utnämna honom till en föregångare till dagens vänsterradikaler.