Jag vill veta lite om Egyptens levnadsstandard och deras kulturer
Ida (31 augusti 2004)
flikkah_1[snabel-a]hotmail.com

Egypten räknas som en av världens äldsta statsbildningar med en historia som sträcker sig 5 000 år tillbaka i tiden.

Egypten är huvudsakligen ett jordbruksland även om landet har kommit längst i Afrika när det gäller industrialisering. Men trots det är landet fattigast i mellanöstern. Ungefär hälften av arbetskraften är sysselsatt i jordbruket och svarar för 20 % av BNP. Gamal Abdel Nasser (1956 – 1970) införde socialistlagar som gick ut på att förstatliga en stor del av industrin. Under Sadat på 1970-talet inleddes en liberalisering med marknadsekonomisk och västvänlig inriktning. Men även fast industrin har utvecklats råder det brist på kapital och nödvändiga importvaror. Egypten exporterar främst råolja, bomull och textilier. Oljan uppgår till 60 % av den totala exporten. Landets främsta naturtillgångar är olja, naturgas och mineraler.

Egyptens BNP ligger på 2 760 dollar per capita, jämfört med Sverige som har BNP på cirka 20 000 dollar per capita och USA som har cirka 35 000 dollar per capita (1995). Inflationen är 4,3 % och arbetslösheten 12 %. Andra välfärdsmått än BNP är spädbarnsdödlighet som ligger på 35 barn på 1000. I I-länder ligger den siffran ungefär på mellan två och tio barn. Medellivslängden är 68 år för män och 73 år för kvinnor. I Sverige förväntas kvinnor bli 81 medan män förväntas bli 76 år (WHO, 1996). Läskunnigheten är i Egypten 68 % för män och 47 % för kvinnor. I I-länder är läskunnigheten nära 100 %. (Alla uppgifter om Egypten är tagna ur CIA World Factbook 2003/12 och Länder i fickformat om Egypten).

Egyptens kulturella betydelse härstammar från den fornegyptiska tiden. Många är intresserade av de monument som härstammar från faraonernas tid. Av den orsaken har Egypten utvecklats till fjärrturismens land. Många, fyra och en halv miljoner per år, besöker Egypten för att se de kulturskatter som finns bevarade i Egypten. Vidare är den islamiska kulturen betydelsefull med universitetet el-Azhar i Kairo som världscentrum för den islamiska världen. Det är också populärt med badsemester vid Röda havet med bland annat sportdykning. De mest kända resmålen är Kairo, pyramiderna vid Gizeh, templen i Luxor och Karnak samt Konungarnas dal.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert