Jag skulle vilja veta vilka effekter (fysiska, demografiska, kulturella, politiska förändringar, kapitalförändringar, tekniska förändringar samt energiförändringar) som Berlinmurens fall fick i Tyskland?
Yvonne Engblom, Kalmar (18 november 1999)
yvonneengblom[snabel-a]ebox.tninet.se

Fysiska förändringar: Hela gränszonen är avskaffad, vilket i framförallt Berlin möjliggjort byggnation i stadens mest centrala delar.

Demografi: Cirka 1,5 miljon människor har flyttat från Östtyskland till Västtyskland för att de där kunnat få bättre betalt – kanske ett arbete över huvud taget.

Kultur: Hela det östtyska tvångssystemet har avskaffats, vilket öppnat möjligheter för kulturyttringar som tidigare varit förbjudna i Öst.

Politik: Östtyskarna har idag möjlighet att välja på flera partier inte bara i teorin utan också i praktiken. Det ledde till att börja med till ett förkrossande stöd för regeringspartiet CDU (kristdemokraterna), men senare blev partibilden mer spridd. I Öst-Berlin har till och med de “reformerade” kommunisterna ett icke obetydligt stöd hos de gamla partipamparna och byråkraterna.

Kapitalförändringar: Tyska staten tog ut en särskild solidaritetsskatt på 5 procent och dessa pengar har använts för enorma investeringar i det eftersatta Östtyskland. Man räknar med att tyska staten har satsat 1000 miljarder D-mark (ungefär två års total produktion – BNP – i Sverige) i östtysk infrastruktur under de senaste tio åren. Västtyska företag har också satsat på uppbyggnad av industrin i Östtyskland. Det mest lysande exemplet är väl Opels nya bilfabrik i Eisenach, där för Trabant-bilen tillverkades. I Europas nu modernaste bilfabrik tillverkar en fjärdedel av den tidigare arbetsstyrkan tre gånger så många moderna Opel jämfört med den tidigare produktionen av den urmodiga tvåtaktsbilen Trabant.

Teknik: Östtyskland gav sken av att vara det mest moderna landet i Östblocket och att ha den starkaste industrin. Allt föll dock ihop som ett korthus efter Murens fall. Ytterst få östtyska företag har över huvud taget överlevt. De nya företag som byggts upp är normalt i frontlinjen vad gäller produktionsteknik. Men utvecklingen av nya produkter ligger normalt kvar i västra Tyskland.

Energi: Alla östtyska kärnkraftverk är stängda. De ansågs som ytterst farliga med den säkerhetsfilosofi som styr kärnkraften i Väst. I övrigt har mycket stora summor satsats på rening av den fossila energiproduktionen i östra Tyskland. I det kommunistiska systemet var miljön inget som man tog hänsyn till.