Vilka fördelar och nackdelar finns det med dödsstraff?
Nina Kerfstedt (14 oktober 1999)
ninakerfstedt[snabel-a]hotmail.com

Frågan om dödsstraffet diskuterades – med inlägg för och emot – i Contra nummer 3 1995. De viktigaste argumenten som framfördes i den debatten var:

Mot: Vår rättsapparat är så undermålig att det kommer att ske misstag. Om straffet är fängelse eller böter är det möjligt att ge offret viss kompensation för de offörrätter han/hon lidit. Med dödsstraff blir det omöjligt att gottgöra den som drabbats av en orättfärdig dom.

För: Allmänheten har rätt att få ett definitivt och oåterkalleligt skydd mot de allra värsta förbrytarna, sådana som begått besinningslösa mord och kan förväntas upprepa sina dåd.

Det finns naturligtvis fler skäl både för och emot. Men de här två var de som debattörerna i Contra var starkast. Ett argument som kan vändas åt bägge hållen är respekten för liv, motståndaren anser att denna respekt även gäller en mördare, medan anhängaren menar att mördaren förverkat rätten till liv, just genom att själv bryta mot den principen. Sedan kan det naturligtvis diskuteras om dödsstraffet har avskräckande effekt eller ej. Det finns inga vetenskapliga studier som vi kunnat finna som ger entydigt belägg för vare sig den ena eller andra linjen.