Vad för brott måste man begå i Vietnam för att få dödsstraff ? Och varför har dom kvar dödsstraff ?
Josefin, Borlänge (22 februari 2007)
Josefiinp_[snabel-a]hotmail.com

Vietnam är en kommunistisk diktatur och rättssäkerheten är undermålig. Enligt Amnesty är det något godtyckligt vilka brott som leder till dödsstraff. Det kan räcka med att vara regimkritiker för att dömas till det straffet. Andra brott är narkotikabrott och mord. Dödsstraffet används ganska frekvent och många har avrättats offentligt. Men nyligen har Vietnams nationalförsamling (parlament), efter en debatt om dödsstraffet, begränsat antalet brott som bestraffas med dödsstraff.

Under 2003 har 100 människor dömts till dödsstraff och 60 stycken har avrättats. Det är en fördubbling  jämfört med året innan. Men förmodligen är det faktiska antalet högre.

Dödsstraffet har kommit att ifrågasättas starkt efter att flera exempel på godtyckliga rättegångar har uppmärksammats. Detta kan vara förklaringen till att Vietnam har inskränkt yttrandefriheten och förbjudit rapportering om dödsstraffet i Vietnam.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert