Jag skulle vilja veta lite om Duman och hur den arbetar, val etc?
Peter (25 november 1999)
iceviper[snabel-a]mailcity.com

Duman fanns redan på tsarens tid! Men efter kommunisternas kupp 1917 förlorade duman sin betydelse. Den duma som valts i december 1917 upplöstes vid sitt första möte i januari 1918 av Lenins militärer. Någon ny duma blev det inte förrän på 1990-talet.

Nuvarande duma är vald enligt 1993 års författning. Parlamentet består av två kamrar. Federationsrådet består av två ledamöter från var och en av den ryska federationens enheter. Det blir sammanlagt 178 ledamöter. Duman består av 450 ledamöter, som väljs i en kombination av personval och proportionella val (metoden har lånat många lösningar från Tyskland). Hälften av ledamöterna utses på vardera sättet. Det finns en femprocentsspärr, som innebär att bara stora partier får representation i den proportionellt valda delen av duman.

Duman har en ganska svag ställning enligt författningen. Presidenten har normalt sista ordet. Det är till exempel presidenten som utser premiärminister, men den ska godkännas av duman. Lyckas inte presidenten få sitt tredje förslag till premiärminister godkänt upplöses duman automatiskt och nyval utlyses! Jeltsin har vid något tillfälle utnyttjat detta och föreslagit en premiärminister som redan fått avslag från duman igen. Ledamöterna var mer intresserade av att sitta kvar än att utsätta sig för väljarnas dom, så Jeltsin fick igenom sin vilja.

Val till duman ska hållas nu i december 1999.