Är en marknadsekonomi demokratisk?
Kristina Gårdman (24 februari 2000)
kicki_19[snabel-a]hotmail.com

Demokrati är ett politiskt system. Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system. Därför finns det inget enkelt samband mellan de två, eftersom de avser helt olika saker.

Dock är det så att marknadsekonomin är en förutsättning för den politiska demokratin. För utan marknadsekonomi har vi en centraliserad styrning också av ekonomin, och centraliserad styrning är ett viktigt inslag i en diktatur. Det finns inte och har aldrig funnits något demokratiskt land som inte haft marknadsekonomin som bas för det ekonomiska systemet.

I själva verket ligger marknadsekonomin mycket närmare det totala folkliga inflytandet över alla beslut än vad demokratin någonsin kunnat göra. Winston Churchill yttrade en gång att demokratin var det sämsta tänkbara politiska systemet – om man bortsåg från alla andra kända system som alla var ännu sämre. Och visst hade han rätt. Demokratin innebär att majoriteten fattar beslut för hela kollektivet. Det måste man göra i vissa angelägenheter som till exempel försvarets utformning, lagarnas utformning etc. För även den som inte vill ha något försvar alls kommer ju att försvaras av det försvar som alla andra vill ha… Men i marknadsekonoin kan var och en fatta egna beslut. Om Du vill ha Coca Cola köper Du det och inte en Äppelcider. Det är Du som fattar beslutet. Det är inte något majoritetsbeslut. Du själv avgör. Och Du fattar ett nytt beslut nästa gång Du vill dricka något. Har Coca Cola misskött sig eller levererat en dålig eller dyr produkt blir det något annat nästa gång. Och det är Du som bestämmer, inte politikerna. Och det är Du som bestämmer varje gång, inte en gång vart fjärde år. Visst är marknadsekonomin fantastisk!