Vem är “antikommunistiskast” i världen? Paraguays framlidne diktator Alfredo Stroessner stämplade självaste Ronald Reagan som kommunist. Är inte en yrkesmilitär mer trovärdig än en klent begåvad, gammal B-skådis?
Håkan Westrin, Stockholm
Håkan.Westrin[snabel-a]ebox.tninet.se

Det finns många som hävdat sig motarbeta kommunismen, men i själva verket berett vägen för kommunistiska rörelser. En av dessa var Alfredo Stroessner, andra i Latinamerika har varit Fulgencio Batista (Kuba) eller Anastasio Somoza (Nicaragua). Genom att föra en orättfärdig politik, genom att underkuva marknadsekonomins potential att ge människor välstånd och genom att påskina sig vara antikommunister har de i själva verket främjat kommunismen och därmed ytterligare försämrat situationen för det egna folket.

Riktiga antikommunister är sådana som i handling skapar välstånd och visar den fria marknadsekonomins och demokratins styrka och välståndsbringande effekter. Den som inte ger efter för kommunistiska påtryckningar. Därmed skulle av nu levande personer Ronald Reagan och Margaret Thatcher nog sägas vara de främsta antikommunisterna. Men Winston Churchill och Richard Nixon var andra stora politiska personligheter under efterkrigstiden. Alla fyra har högst avsevärt bidragit till kommunismens fall.

Men också framstående personer inom ekonomins fält bidrar aktivt till att underminera kommunismen. Till exempel entreprenörer som Michael Dell (datorer), Ray Kroc (McDonalds) eller Ingvar Kamprad (Ikea). De bidrar på ett högst påtagligt sätt till att bevisa kapitalismens förtjänster och kommunismens ondska.