Varför betecknar sig Contra som konservativt när man i så hög grad förlitar sig på liberala tänkare som t ex Adam Smith? Själv är jag katolik och anser att Samtidsmagasinet S A L T:s analyser av liberalism och socialism är korrekt utifrån ett klassiskt kristet perspektiv.
F ö är jag engagerad i Schillerinstitutets Studentförening vid Lunds Universitet, som också arbetar för att föra vidare den platonsk-kristna civilisationens filosofi & tankegods.
Johan Oxenstierna, Lund (19 juli 2000)
oxenstierna[snabel-a]hotmail.com

Contra betecknar sig inte som konservativ. Däremot finns det personer i Contra som ansluter sig till konservativa eller liberala värderingar. Därmed sagt att vi respekterar tänkare som Adam Smith, Edmund Burke, Aristoteles, Thomas ab Aquino, John Locke, John Stuart Mill (den unge JSM, inte den gamle), Milton Friedman etc. Vi har dock svårt att tro att någon Contra-medarbetare sympatiserar med Platons tänkande. De flesta har nog tagit till sig Karl R. Poppers synpunkter på Platon.