Varför demonstrerade alla mot Bush när han skulle ta bort Saddam? Jag har aldrig hört talas om demonstrationer mot Saddam. Eller kanske små men inga stora! Är hela Sverige kommunister eller? Förstår inte heller hur man kan vara emot en sån förståndig person!
Fredrik Öang, Ystad (8 juni 2005)
com2[snabel-a]email.com

Det troligaste svaret på den frågan är nog anti-amerikanismen. Många inom vänstern är beredda att stödja vilka regimer som helst bara de får kritisera USA på något sätt. Det USA gör är, enligt deras tankesätt, alltid fel. Därmed inte sagt att det inte kan finnas sakliga skäl till att inte ingripa. Ett sådant skäl kan ju vara att man misstänker att fler irakier dör i krig, oroligheter och terroristattacker om USA ockuperar ett land än om USA låter en diktator fortsätta förtrycka sitt folk. Att göra sådana här uppskattningar är väldigt svårt, men det mesta tyder på att dödsoffren kommer att vara färre nu jämfört med hur det skulle ha sett ut om Saddam Hussein fått fortsätta förtrycka irakier. Dessutom ökar USA:s agerande i Irak möjligheten att sprida demokrati och frihet i mellanöstern vilket är ett viktigt steg för att minska terrorismen i världen. Se bara på det som händer i Libanon som ett exempel.

Lite förenklat kan man se sprickan mellan USA och Europa på så sätt att George Bush´ och USA:s mål är att sprida demokrati och frihet i världen medan Europas mål är att bevara stabiliteten i världen. Mycket av det sistnämnda tänket dominerar dagens vänster.

Om du är intresserad av hur många av vänsterns förespråkare tänker angående USA och skillnaden mellan demokratier och diktaturer rekommenderar jag Per Ahlmarks böcker i ämnet, främst ”Vänstern och tyranniet”, ”Det öppna såret” och ”Det är demokratin, dumbom”. Där ges många exempel på hur vänsterdebattörer har försvarat diverse diktaturer och mördarregimer.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert