Skillnader och likheter mellan britternas erövringar i andra världsdelar och Hitlers försök att skapa ett “Lebensraum” i öst?

Elin Bruerberg, Söderhamn (7 maj 2019)

elinbruerberg [snabel-a] live.se

 

Britternas erövringar i andra världsdelar (Afrika och Asien) syftade i motsats till tyskarnas kampanj för tyskt Lebensraum inte till att skaffa utrymme för britter att bosätta sig, utan att skaffa kontroll över den internationella handeln. Det var ett fåtal britter, i huvudsak personer verksamma inom kolonialadministrationen, som bosatte sig i de nya kolonierna. De många protektoraten och kolonierna byggde på att en inhemsk politisk elit kopplades till den brittiska kolonialmakten, som främst såg de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna på kolonisationen.
Det förhöll sig visserligen annorlunda i Amerika och Australien där det handlade mer om britters bosättningar. Men i bägge fallen var det fråga om glest befolkade områden som var kraftigt underutnyttjade som försörjningsbas. I Amerika slutade det ju dessutom med att kolonisterna gjorde uppror och slängde ut den brittiske kungens representanter från landet.