Hur kom Argentina ifrån diktaturen? Hur har Argentina det nu med  politiken? Hur är det med religionen i Argentina då?
Kristian Lindström, Litsnäset (9 november 2004)
erixsson_16[snabel-a]hotmail.com

Efter 300 år som spansk koloni blev Argentina självständigt 1816. Den  första författningen kom 1826. 1853 antogs en författning som slog fast  att Argentina är en republik. Det var också i den författningen som  namnet Argentina antogs.

Officeren Juan Perón övertog makten 1946 och han anses ha inspirerats  av fascismens och socialismens ideal. En stor del av Argentinas  arbetarklass har dock felaktigt uppfattat Perón som uppbyggaren av den  argentinska välfärdsstaten. Han störtades i en militärkupp 1955. Han  återinsattes 1973, men ersattes av sin fru Isabel Perón då han dog  1974.

En stor del av den argentinska ekonomin byggde på utlandsupplåning,  särskilt under militärjuntan 1976-1983 som försvagades av  Falklandskriget 1982. Dessa lån ledde till hyperinflation efter att  demokratin återinförts 1983. Raul Alfonsin valdes som president i valet  1983. Alfonsins strategi var att trycka mer pengar, vilket spädde på  problemen än mer. Alfonsin avgick efter ett antal affärsplundringar och  demonstrationer och ersattes av Carlos Menem 1989. Menem bytte ut den  dåvarande valutan Austral mot Peso och knöt den nya valutan till  dollarn. En peso skulle vara värd en dollar. Till en början fick den  reformen bukt på inflationen och skapade stabilitet i ekonomin. Men  detta höll inte i längden eftersom den argentinska valutan i praktiken  var värdelös och Argentina fick därför, tio år senare, släppa peson  fri.

Menem genomförde liberaliseringar i ekonomin vilket stred mot hans  vallöften som var mer populistiskt inriktade. Men då han genom sin  ekonomiska politik lyckades skapa tillväxt under 1990-talet var många  beredda att se mellan fingrarna med detta. Men samtidigt lade han  grunden för den ekonomiska kris som startade 1998-1999. Menem urholkade  bland annat de politiska institutionerna såsom rättsväsendet vilket  skapade instabilitet i samhället. Han avgick efter att  korruptionsanklagelser riktats mot regeringen.

De la Rua tog över efter ett demokratiskt val och gjorde inga större  förändringar i politiken. Han kunde inte göra något åt arbetslösheten  som då låg på 18 %. Den 19 och 20 december 2001 störtades president la  Rua av en rasande folkmassa efter att vicepresident Alvarez tvingats  avgå efter avslöjanden om att regimen använt säkerhetspolisens pengar  (som inte behöver redovisas i statsbudgeten) för att muta kongressen.  Efter att fem presidenter kommit och gått övertog Eduardo Duhaldes  makten 2002. 2003 valdes Nestor Kirchner till president.

Argentina är känt för sina demonstrationer och folkliga protester där  kastruller används för att skapa oro bland makthavarna. Främst  medelklassen försöker bevara sin ställning i det argentinska samhället  på det sättet. Rent allmänt kan man säga att de politiska partierna i  landet blandar olika ideologier vilket gör det svårt för folket att ta  ställning. Detta är särskilt tydligt i Peronistpartiet.

I Argentina fördelar sig religionen som följer: katoliker ca 90 %,  protestanter 3 %, judar ca 1 %, övriga 6 %. För att bli president i  Argentina måste man vara född i Argentina samt vara katolik.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert