När startade kriget i Angola och varför? Hur löste sig situationen i Angola?
Marcelo Diaz (19 maj 1999)
marcello_77[snabel-a]hotmail.com

Angola började koloniseras av portugiserna på 1500-talet och de utvidgade successivt sin position i landet. Portugiserna valde att låta Angola bli en integrerad del av moderlandet 1951. I motsats till de kolonier som avvecklades av Frankrike, Storbritannien och Belgien under 1960-talet fanns enligt portugiserna ingen koloni att avveckla. Befolkningen hade dock andra synpunkter och under 1960-talet bildades tre motståndsrörelser mot portugiserna: UNITA (som till att börja med var lierat med Kina, men sedan blev västvänligt), FNLA som hade stöd från västländerna och det marxistiska MPLA.

Angolas frigörelse från moderlandet kom dock inte till stånd på grund av motståndsrörelsernas verksamhet. Det var istället händelseutvecklingen i Portugal som blev avgörande. Sedan Portugals tidigare auktoritära regering fallit beslöts att de forna provinserna på andra sidan haven skulle bli självständiga, De olika motståndsrörelserna försökte med militära medel stärka sin ställning. Och när Angola blev självständigt fanns två regeringar, en MPLA-regering i Luanda och en UNITA/FNLA-regering i Nova Lisboa.

MPLA var Sovjets och Kubas redskap och fick massivt militärt stöd. Det är MPLA-regeringen som har skaffat sig internationellt erkännande och som har fått ett omfattande svenskt bistånd.

Med smärre avbrott för fredsavtal har kriget mellan MPLA och UNITA fortgått till dags dato (FNLA har i stort sett försvunnit som självständig rörelse). Just nu pågår kriget mellan det regeringsbärande MPLA och UNITA, lett av Jonas Savimbi, med oförminskad styrka. Man kan därför knappast säga att situationen ”löst sig”.

Orsaken till den väpnade konflikten står att söka i MPLAs oblyga förösk att med främmande trupper och vapenmakt ta makten. Redan i maj 1975 kom kubanska soldater och sovjetiska ”rådgivare” till MPLAs undsättning, och som en följd av det kom, några mnader senare, sydafrikanska trupper till UNITAs hjälp. UNITA har genom åren även stötts av exempelvis USA, Marocko, Kina med flera länder.

MPLA-reg