Hej!! Jag undrar om ni vet hur läget är i Angola idag? Hur går det med förhandlingarna mellan MPLA-regeringen och UNITA? Finns FNLA fortfarande med i bilden och i så fall vilken sida ser de ut att stödja? Tacksam för svar!
Johan Carlson (24 oktober 1998)
Johan.Carlsson[snabel-a]moderat.se

Sedan en tid pågår återigen oroligheter inklusive regelrätta strider i Angola mellan MPLA-regimen och befrielserörelsen UNITA under ledning av Jonas Savimbi. Det senaste fredsfördraget daterar sig till Lusaka, Zambia den 20 november 1994, men det har alltså brutits. Lusakafördraget kan sägas ha fått sin dödsstöt då FN-emissarien Alioune Blondin Beye – som utformade Lusakafördraget – omkom i en flygkrasch i Elfenbenskusten den 26 juni 1998. Beye hade tidigare kritiserats av såväl MPLA-regimen som UNITA; MPLA ansåg till exempel att Beye var alltför UNITA-vänlig och har därför av en del bedömare misstänkts ha arrangerat flygolyckan.

UNITA uppger i sina regelbundet utkomamnde kommunikéer från London – där rörelsen fortfarande är representerad – att man ansträngt sig för att leva upp till Lusakafördragets stadgar om avmobilisering av sina soldater, inlämnande av vapen etc, men att man hela tiden motarbetats av såväl MPLA som FN. Det beräknas att UNITA fortfarande är relativt välbeväpnat med omkring 30 000 – 60 000 man med olika typer av militär status och färdigheter. UNITAs stridande enheter anses vara betydligt mer disciplinerade och motiverade än MPLAs soldater. Det är ett välkänt faktum att MPLA är beroende av legosoldater, bland annat från Sydafrika, för att klara sig kvar vid makten. Tidigare har det sydafrikanska privatföretaget Executive Outcome varit starkt engagerat i Angola.

Det som händer i Angola har vidare samband med situationen i Laurent Kabilas Kongo, där rebeller ledda av professor Ernest Wamba dis Wamba utmanar den socialistiska regeringsmakten i Kinshasa. Eftersom Kabila får stöd från MPLA har UNITA föredragit att satsa på rebellseger i Kongo, något som i sin tur fått Kabila att söka hjälp från omkringliggande stater såsom Sydafrika, Zimbabwe, Zambia och Tanzania i syfte att betvinga rebellerna. För närvarande råder splittring mellan de sistnämnda staterna.

FNLA finns kvar men knappast som någon seriös maktspelare. Veterligt har rörelsen dock representanter i det parlament som valdes i Angola 1992, men som UNITA bojkottat därför att man anser att man anförtrotts för lite makt. Det kan nämnas att FNLAs ledare Holden Roberto tillhör samma stam som rebelledaren Wamba (Bakongo), varför man kan anta att också FNLA stöder oppositionen i Angola och Kongo.

Det kanske ska tilläggas att MPLA träffat en överenskommelse med ett par UNITA-ledare från det tidigare valda parlamentet, men UNITA vill inte längre kännas vid dessa personers rätt att företräda UNITA.