ANC var står dom rent politiskt, många vänstergrupper stödjer ju deras kamp emot förtryck men är dom inte på högerkanten? Vart står Nelson Mandela rent politiskt?
Johan (26 november 1999)
kavla[snabel-a]home.se

ANC har omvandlats från en ”befrielserörelse” till ett politiskt parti. Det innebär att ANC ställer upp i valen i Sydafrika. De har fått ungefär två tredjedelar av rösterna och har makten i alla provinser utom två, Natal och Kapprovinsen. I Natal är det dominerande partiet zulu-folkets Inkatha-partiet, medan Kapprovinsen styrs av en koalition mellan partier som främst rekryterar stöd bland vita och indier (befolkningsgrupper som är i majoritet i Kapprovinsen).

Som befrielserörelse hade ANC nära kontakter med det sydafrikanska kommunistpartiet och även efter det att Sydafrika blev demokratiskt har ANC haft otrevligt nära kontakter med kommunisterna. Men de ledande har inte varit kommunister och ANC har inte som parti fört en kommunistisk politik.

Eftersom Nelson Mandela länge satt fängslad hade han inte möjlighet att framföra sina åsikter till det sydafrikanska folket eller världen. Det som framfördes var hustrun Winnie Mandelas tolkning av Nelsons åsikter. Hon var en av de få som fick träffa honom i fängelset. Därigenom bibringades världen uppfattningen att Nelson Mandela var en socialistisk anti-demokrat. När han släpptes från fängelset och senare blev vald till Sydafrikas president, visade det att detta var missvisande. Nelson Mandela var betydligt bättre och styrde landet på ett sätt som ingav respekt. Han slog vakt om de demokratiska principerna och skyddade även den vita minoriteten. Detta i motsats till hustrun Winnie, som han så småningom skilde sig från. Winnie, som tidvis ingått i den sydafrikanska regeringen, förde ett veritabelt skräckregemente i Soweto och har även fällts för mord på en ung svart fotbollsspelare.