Anser Contra att vi bör avskaffa den allmänna värnplikten i Sverige? Jag har ingenting emot Försvaret, men jag anser att Värnplikten är en väldigt socialistisk företeelse eftersom det är ett ingrepp i den personliga friheten.
Alexander Göransson, England a.goransson[snabel-a]uea.ac.uk

Contra är inte en organisation som driver någon specifik politisk linje. Contra arbetar med tidskriften och böckerna (och en del andra artiklar) för att främja konservativa och liberala idéer. De allra flesta av Contras medarbetare har gjort värnplikten (ja, ett par av de aktiva gör sin grundtjänstgöring just nu). Däremot är de flesta väl medvetna om det principiellt felaktiga i tvångsmomentet och skulle föredra att armén kunde byggas upp utan tvång, som det är i alltfler länder i Europa (vi har skrivit i Contra till exempel om värnpliktens avskaffande i Frankrike). Det borde ligga nära till hands att vi även i Sverige går den vägen, särskilt när nu behovet av värnpliktiga tycks sjunka. Men även om så inte vore fallet borde tvångsmomentet kunna avskaffas. Det har ju framgångsrikt drivits i till exempel England. Förre försvarsministern Thage G. Peterson var i det avseendet en klar säkerhetsrisk för Sverige. Han ville satsa försvarets krympande resurser för att hålla en dåligt beväpnad armé med allmän värnplikt på fötter. Får inte försvaret mer resurser än nu är det ganska självklart att värnplikten måste avskaffas inte bara för att den innebär tvång, utan för att det kostar för mycket att utbilda soldater som inte har effektiva vapen. Dessutom kräver ett effektivt försvar alltmer högteknologiska specialkunskaper, som inte kan besittas av dem som bara är tillfälligt engagerade. Även den aspekten talar för värnpliktens avskaffande.