Jag undrar hur har Afghanistan förändrats efter bombningarna från USA?
Malin, Sollentuna (22 november 2002)
mmalinn[snabel-a]hotmail.com

Först och främst måste man trycka på det faktum att talibanregimen är avsatt, och att detta i sig är bra. En vidare analys av läget leder dock till ett par mindre roliga slutsatser. Landet präglas just nu av instabilitet och en regering som inte är legitim i många geografiska områden. FN:s fredsbevarare (där svenska elitsoldater ingår) upprätthåller enbart ordningen i huvudstaden Kabul, och i övrigt är det lokala krigsherrar som styr över landet.
Dessa lokala krigsherrar är i vissa bara lite bättre än vad talibanerna var, och vissa har gjort sig skyldiga till övergrepp på etniska minoriteter, fientliga kombattanter och civila. Dessutom har laglösheten ökat i landet. Under större delen av talibanernas välde var opiumodling den viktigaste ekonomiska verksamheten i Afghanistan, men under det sista året blev plötsligt vallmoodling förbjudet (sedan USA beslutat betala bidrag till talibanregimen för detta). dag har odlingen av vallmo (som används för att framställa opium) ökat igen. Vidare finns det ett okänt antal taliban/alQaida krigare kvar i landet, och som för närvarande bedriver gerillakrigföring mot inbördeskrigets segrare.

Allt är dock inte förgäves, långtifrån! 8000 amerikanska soldater flygs runt i landet för att bekämpa talibanerna så fort de visar sig, vilket de tenderar att göra allt mindre frekvent…

I och med öppnandet av landets gränser tillåts nu hjälpsändningar att strömma till, och humanitära organisationer (av vilka ironiskt nog många motsatt sig bombningarna) kan helt plötsligt verka i det fria. Generösa bistånd från Västs länder och organisationer strömmar till, och kanske kan dessa lägga en grund i ett land som har förlorat allt genom årtionden av krig. I detta nu startas nya skolor, öppnas nya vårdmottagningar och vägar röjs.

Vidare är det nu tillåtet för flickor att gå i skola och lära sig saker, och vill man inte behöver man inte heller ikläda sig de “burkas” som talibanerna beslutade om. Kvinnor får dessutom arbeta igen, och landet kan dra nytta av alla de kvinnliga läkare och lärare m.fl. som tidigare varit helt utestängda från arbetsmarknaden på grund av sitt kön.

Inte bara kvinnor har fått större frihet, män är också tillåtna att raka bort sina skägg, och alla är tillåtna att se på Tv, lyssna på musik och annat som av talibanerna klassades som degenererande och icke-religiöst. Förhoppningsvis är detta en utveckling som på sikt kommer att nå även de strandsatta ute på landsbygden. Det viktiga nu är att rent fysiskt bygga upp landet igen.

Vad många glömmer bort är att anledningen till denna plötsliga positiva vändning i Afghanistan är att USA tröttnade på talibanernas förhalningsdiplomati (FN hade f.ö. förhandlat med talibanerna om bl. a. kristna missionärer och hjälparbetare i ca nio månader – utan resultat). Om afghanerna ska tacka någon är det USA och de positiva bieffekter “Kriget mot terrorism” fått för Afghanistan. USA har inte bombat och glömt bort landet, utan de drar sitt strå till stacken.
Magnus Hammar