Barnarbete och islam

Jag gör ett religion slutarbete om barnarbete och unrar hur islam ser på barnarbete. Tycker de att det är rätt...