Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: bestallning@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra under de senaste åren som pdf-filer. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Alla har tillgång till de äldre nummer av Contra som finns på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nummer 6 2016 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: När ska (S) vakna inför hotet från Öst? 2
C G Holm: Befolkningsexplosionen är över 3
Ulf Swenzén: Klimatalarmismen och media 5
Tommy Hansson: Garry Kasparovs mörka bild av Putins maffiastat 8
Nicholas J. C. Boyd: Seger för Donald J. Trump 5
Bertil Häggman: Återvändande till geopolitiken i Skandinavien 18
C G Holm: Skojarna vet att det finns pengar att hämta i assistansbranschen 19
Andreas Johansson Heinö: Farväl till folkhemmet (bokrecension) 23
Svante Hjertstrand: Si vis pacem para bellum Vill du leva i fred var beredd på krig (insändare) 24

Contra nummer 5 2016 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: Vinst i vård och skola 2
C G Holm: Artrikedomen är inte på väg att försvinna 3
Allan C. Brownfeld: Girighet och själviskhet visar att kapitalismen inte är ett självändamål 6
Tommy Hansson: Gotlands återmilitarisering 8
Sverige klarar inte att själv hävda sin suveränitet 10
Svenska kyrkans märkliga politik 15
Tommy Hansson: Integration förutsätter en svensk kultur 16
Kjell Albin Abrahamson (dödsruna) 19
Nils Tore Gjerde: Dömd för sanningen om Sovjet (insändare) 19
C G Holm: Livsfarlig vindkraft lever högt på subventioner 20
Frank Gordons: I Ryssland blir folket manipulerat, men i Kreml lever skräcken kvar 22
Juang Chang och Jon Halliday: Den sanna historien om Mao Tse-tung (bokrecension) 23

Contra nummer 4 2016 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: Decemberöverenskommelsen har dessvärre överlevt sin påstådda död 2
C G Holm: Genmodifierade grödor räddar världens livsmedelsförsörjning 3
Kjell Albin Abrahamson: Vulgärvänstern vill inte veta av skillnaden mellan flytt och flykt 6
Allan C. Brownfeld: Yttrandefriheten under attack 8
C G Holm: Strandskyddet orimligt vittomfattande 10
Tommy Hansson: Stasi ledde östtysk skolpropaganda riktad mot Sverige 15
André Juthe: Varför kommunism, islamism, nazism och fascism är samma andas barn 18
Fredrik Runebert: Låg avkastning på utbildning i Sverige 22
Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin: Invandring och invandringspolitik skärskådas (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2016 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: Förtjänsten med en gemensam kultur 2
Gunnar Wiktorsson: Allemansrätten ett nytt påfund 3
Kjell Albin Abrahamson: Sven-Eric Liedman sår sina marxistisk-leninistiska klokheter på alla åkrar 4
Nils Tore Gjerde: NATO provocerar (insändare) 7
Svante Hjertstrand: Mona Sahlin bedöms alltför hårt (insändare) 7
Nils Tore Gjerde: Ryskt ”tillbakadragande” (insändare) 7
C G Holm: Monokultur eller mångkultur? 8
Filip Björner: Ras, klass och sharia 15
Frank Gordons: Rosgvardija – Putins nya “livvaktsstyrka” på 400 000 man 20
Bertil Häggman: Leninkrasch – ny ukrainsk konstform 21
Gunnar Palm (dödsruna) 21
Tommy Hansson: FN – Ban Ki-moon, Israelhatare i Hammarskjölds efterföljd 22
Michel Houellebecg: Underkastelse (bokrecension) 24
Lennart Eriksson: Endgame (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2016 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Allan C. Brownfeld: Den nya rasismen – identitetspolitiken 3
Stig Daun: Vår identitet i det moderna samhället 5
Kjell Albin Abrahamson: När Fidel Castro dör 6
Patrik Nyberg: Nordmarksflickan begär miljonskadestånd 7
C G Holm: Det är redan skatteväxlat klart 8
Britt-Louise Hoberg Karlsson:; Det ryska hotet mot Sverige (om Roger Klangs bok) 15
Tommy Hansson: Så gullar medierna med Naturskyddsföreningen 16
Britt-Louise Hoberg Karlsson: kristdemokraternas sekulära pilgrimsfärd 19
Tommy Hansson: Ökad misstro i Ryssland 20
Nils Tore Gjerde: Frysta konflikter (insändare) 21
Patrik Nyberg: Åklagare tvingas driva JKs feministiska agenda 22
C G Holm: Ensamkommande flyktingbarn kostar mångdubbelt 23

Contra nummer 1 2016 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Ledare: Vi lär oss inte för skolan, utan för livet 2
Tommy Hansson: Rasvänstern tar över i statsmedia 3
Kjell Albin Abrahamson: Hur pass mycket ska vi oroa oss över den polska utvecklingen 6
Géza Molnár: Solidaritetsmuseet i Gdansk 7
C G Holm: Skurkar från Sverige och utlandet 8
C G Holm: Flyktingströmmen och pensionerna 10
Helge Eyser: Funderingar kring tolerans 15
Tommy Hansson: Ett fossilfritt Sverige 16
C G Holm: Polens affärer – slå vakt om demokratin i EUs medlemsländer 18
Allan C. Brownfeld: Anarkism mot kommunism 20
Svenska kyrkan som vänsterprojekt 22
Karen Dawisha: Putin’s Kleptocracy (bokrecension) 23