Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: bestallning@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra under de senaste åren som pdf-filer. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Alla har tillgång till de äldre nummer av Contra som finns på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nummer 6 2009 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
C G Holm: Klimatmötet – politikernas försök att styra världen 3
Fredrik Runebert: Djurens rätt – eller mänskliga rättigheter 6
Tommy Hansson: Tjugo år efter Berlinmuren – Vi minns murens och kommunismens fall 8
De svenska världsmästarna i Mänskliga Rättigheter (annons från Rune Andersson) 10
David Stavenheim: Johannes Paulus II – en av de viktigaste bakom kommunismens fal 15
Roni Doumit: De kristna kopterna är förföljda i Egypten 18
Ann-Mari Lahti: På smuggelresa till Tallinn 19
Frank Gordons: Den politiska krisen i Moldavien 21
Roger Klang: Lagen om anställningsskydd diskriminerar yngre, äldre, invandrare… 22
Boris Grigorjev: Illegalister (bokrecension) 24

Contra nummer 5 2009 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
C G Holm: Etnisk rensning i Europas mitt (tyskarna i Rumänien) 3
Tommy Hansson: Darwin utmanas 200 år efter sin födelse 6
–”Intelligent Design” 7
Fredrik Runebert: Kommuner prioriterar fritid och kultur 9
Gunnar Palm: 70 år sedan Vinterkriget inleddes 15
Allan C. Brownfeld: Den traditionella moralen i kris 17
Roni Doumit: Valet i Libanon – Håll Hixbollag borta från regeringen 18
Nils Tore Gjerde: Libanon står inför stora politiska utmaningar (insändare) 19
C G Holm: Liten tolerans för minoriteters rättigheter i muslimska länder 20
Bo C. Pettersson: Sveriges föräldrar hårt hållna av sin regering (om hem undervisning) 22
Baltiska kommittén – Svenskt initiativ bakom bildandet av WACL 23
Tobias Berglund och Niclas Sennerteg: Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga (bokrecension) 24

Contra nummer 4 2009 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Så gick det till när vi förlorade Finland 3
–Gustaf IV Adolf blev syndabock för krigsnederlaget 6
–Nationalromantiken – en följd av Finska kriget 7
C G Holm: Litauen minns kommunismen – och dess offer 8
Fredrik Runebert: “Tebjudningar” – en amerikansk skatteprotest 10
Tommy Hansson: Visst hade Saddam massförstörelsevapen!
(om George Sadas bok “Saddams hemligheter”) 15
C G Holm: Konvertiter från islam hotas med döden 18
Fredrik Runebert: Patientrörligheten – hur fungerar den? 20
NilsTore Gjerde: Det måste bli slut på rysk inblandning i Baltikum (insändare) 21
Stig G. Daun: Den svenska kompetensen som försvann 22
Krister Pettersson: Ett barn kostar en miljon – fel åsikt fyra miljoner till! (insändare) 22
Mats Johansson: Det nya kalla kriget (bokrecension) 23
Lajos: Contra politiskt korrekt??? (insändare) 24
Roger Moorehouse: Uppdrag döda Hitler (bokrecension) 24

Contra nummer 3 2009 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Yrkesarmé eller allmän värnplikt? 3
Alla regeringskritiker ”förrädare” i Putins Ryssland 5
C G Holm: Upplysning om kommunismen – och dess brott 6
Tommy Hansson: KGBs roll i Polens underkuvande 8
Tommy Hansson: MPLA förbereder enpartidiktatur i Angola? 10
Allan C. Brownfeld: Utan Bill Buckley ingen president Reagan 15
Stig Daun: Fler kameror i trafiken! 17
Nils Tore Gjerde: Stoppa den brutala kinesifieringen av Tibet! (insändare) 17
Fredrik Runebert: George Reisman ­ Lösningen på finanskrisen är ökat sparande 18
Fredrik Runebert: har kultureliten lärt sig något av ”Mia-debatten”? 20
Richard Oostrum: Inte längre gay (bokrecension) 22
Pär Ström: Storebror tar fram munkavlen (bokrecension) 23
Jörg Friedrich: Branden (bokrecension) 23
Gunnar Åselius: Kalla kriget (bokrecension) 24

Contra nummer 2 2009 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Paralleller mellan autonoma och RAF 3
David Stavenheim: Bernadotte: medlare och mordoffer 5
C G Holm: Medeltiden lever kvar – i den islamska sharialagen 7
David Stavenheim: Ärkebiskopens nya religion 9
Nils Tore Gjerde: Georgien och NATO (insändare) 9
Stig Daun: Flykten från ansvar 10
Nils Tore Gjerde: Obama censurerad i röda Kina insändare) 10
Tommy Hansson: Ceasar och andra politiska mord 15
”Svensk kultur bör vara normen”. Dick Erixon intervjuas av C G Holm 18
Maurice P. McTigue: Nya Zeeland införde nytt tänkande om staten 20
Toivo Kuuskla: Vila i frid, vår klassiska glödlampa! 22
Björn Cederberg: Kamrat Spion (om Stasi, bokrecension) 24

Contra nummer 1 2009 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Det svenska samhällets destruktörer – ny Contrabok 3
Bertil Häggman: Efter Georgien – står Ukraina i tur? 5
Tommy Hansson: Ung missionär för religionsförtryck i Kazakstan 7
C G Holm: Synen på konvertiter – Dödsstraff det enda rätta för den som överger islam 8
Stig Daun: Min rätt som man 10
Mars har blivit varmare – är marsianerna bov i dramat? 10
Tommy Hansson: Den ansvarslösa nedrustningens Sverige 15
Allan C. Brownfeld: Majs blir etanol när Afrika svälter 17
Fredrik Runebert: Det ansvarslösa samhället 19
Maurice P. McTigue: Nya Zeelands väg från socialismen 21
15 sekunder kan vara skillnaden mellan liv och död (missiler mot Israel) 23
Caprice Serieuse av Per Ossmer. Bokrecension 24