Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1994 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Solzjenitsyn – symbol för kampen 3
Republikerna i det forna Sovjet (13): Turkmenistan 6
Tommy Hansson: Finns det hopp för Inkhata? 8
C G Holm: Den nya regeringen – Är detta vad svenska folket vill ha? 15
Verklighetens folk försvinner: Snart bara politikerproffs och ombudsmän
i riksdagen 20
Sevärd TV-serie om Vietnamkriget (Pluton B) 21
Marek Zyto: Dubbelmoral om kosherslakt (insändare) 22
Evald Olsson: Den svenska lögnen (insändare) 22
G. M. R. Litzén: Om Skandia inte tror på Sverige – anförtro inte pengarna
till Skandia! (insändare) 22
En sup om dagen? (insändare) 22
Hans Fredrik Dahl: Vidkun Quisling – en norsk tragedi (bokrecension) 23
Jaan Kross: Motstånd (bokrecension) 24

Contra nr 5 1994 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Anders Wollin: Välfärdsstaten inte trygg (insändare) 2
Boris Berg: Vem ger politisk asyl (insändare) 2
Tommy Hansson: Nordkorea efter Kim Il-sung – Mardrömsstat med
kärnvapen 3
Republikerna i det forna Sovjet (12): Vitryssland 7
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Exkommunisten som räddade USA
(Whittaker Chambers) 15
C G Holm: En sup om dagen gör Dig friskare 19
Terry Waite: Gisslan (bokrecension) 21
Bo Hugemark: Vindkantring (bokrecension) 21
Sovjetmyten i Sverige (bokrecension) 22
Erik Eriksen: Uppmaning till Bill Clinton (insändare) 23
Nils Tore Gjerde: Sveket mot Libanon (insändare) 23
Siegfrid Amper: Akta er för förlorare (insändare) 23
Evald Olsson: Den svenska virrigheten (insändare) 23
Lena Wallin: Mot djurförsök (insändare) 24
Marek Zyto: Följetongen Arafat (insändare) 24

Contra nr 4 1994 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Nixon vänsterns fiende nr ett 3
Tommy Hansson: Grafton-affären 1905 – Finsk motståndskamp bar frukt 6
Republikerna i det forna Sovjet (11): Litauen 8
Tommy Hansson: Nordirland – fredlig utveckling trots allt? 15
IRA har inget stöd i söder (intervju med ambassadör Paul Dempsey)/Irland 18
I Faderns namn kritiserar både IRA och England (filmrecension) 19
C G Holm: Bakslag för nyliberaler när Fremskrittspartiet splittras 20
Robert Harris: Faderland (bokrecension) 22
Sverker Åström: Ögonblick (bokrecension) 22
Eric af Wetterstedt: En byråkratisk vardagsmiddag (insändare) 23
Monica Wiegert: En socialistisk familjepolitik (insändare) 23
Nils Tore Gjerde: Stöd Ukraina! (insändare) 23
Magnus Cappelin: Inkonsekvens om krigsförbrytare (insändare) 24
Siegfrid Amper: Kräsen syn på arbete (insändare) 24

Contra nr 3 1994 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Kenth Olsson: UD struntade i Bengt Stures tillfångatagna besättning 3
Försonlig Kim Dae-jung i Stockholm (Sydkorea) 5
Tommy Hansson: Tio år efter massakern på KAL007 – Sanningen bakom
dimridåerna 6
Tommy Hansson: Först KAL-katastrofen – sedan attentatet mot Chun 9
Republikerna i det forna Sovjet (10) Tadzjikistan 10
C G Holm: Kommunerna glömde bort att de skulle betala pensioner 16
Tommy Hansson: Kalla krigets hjältar Douglas MacArthur 18
Den svenska etatismen 20
Tommy Hansson: MPLA vill inte dela makten med UNITA i Angola 21
Yngve Möller: Sverige och Vietnamkriget (bokrecension) 22
Magnus Henrekson, Kari Lantto o Mats Persson: Bruk och missbruk
av sjukförsäkringen (bokrecension) 23
Anders Wollin: Djurvännerna drivs av hat mot människan (insändare) 23
Eric af Wetterstedt: JO bör granskas av KU (insändare) 23
Carl Johan Hardt: Ja till livet – nej till abort (insändare) 23
G. M. R. Litzén: Legalt hasch i religionsfrihetens namn (insändare) 24
Sven Dahlin: Fel om presstödet till Norrländska Socialdemokraten (insändare) 24

Contra nr 2 1994 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Bo Johansson (dödsruna) 2
Tommy Hansson: Fenomenet Zjirinovskij – Bekymmersamma paralleller 3
Rättvisan och psykologin (bok av Lennart Hane) 6
C G Holm: 15 miljarder av skattebetalarnas
pengar till organisationsbyråkraterna 8
Tommy Hansson: Svensk quisling vi slapp (Hilding Hagberg) 10
Republikerna i det forna Sovjet (9): Ukraina 15
Lars William Saure: Nyliberalt ungdomsparti kan bli störst i Ungern (Fidesz) 18
Nils Tore Gjerde: Försvara Estland (insändare) 20
Paul Karlsson: Den verkliga rättsrötan (insändare) 20
Anders Wollin: Politikersamhället löser icke miljöproblemen (insändare) 20
Magnus Cappelin: Begreppsförvirring i medierna (insändare) 21
Leif Leifland: General Böhmes val (bokrecension) 22
Martin Allwood: Fundamentalism i islam och kristendom (bokrecension) 22
Bo Hugemark: Tredje världskrigets slut (bokrecension) 23
C-J Charpentier: Afghanistan – landet på världens tak (bokrecension) 24

Contra nr 1 1994 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Klas Lithner: Hermansson och Ådalen 3
Tommy Hansson: USA: Vänsterns nya utopia 4
När Clinton griper in (om borgmästarvalet i New York) 7
Vänstern demaskeras i ny, kontroversiell Contra-bok (Åter till det kalla kriget) 8
Känd artist prisar Ronald Reagan (Leonard Cohen) 9
Tommy Hansson: Guillous obehagliga Irak-bok 10
Tommy Hansson: Jämställdhetsmaffian (fp) slår till: Regleringspolitik mot
könsroller 15
Republikerna i det forna Sovjet (8): Estland 16
Contraframgång i Europadomstolen 19
C G Holm: Den glada Casinoekonomin och den svenska krisen 20
Anders Wollin: Kommunismen är inte “god i teorin” (insändare) 22
Magnus Cappelin: Asyl – en missbrukad rätt (insändare) 22
Carl Carlsson: Generande dumt (insändare) 22
David Ståhl: Tibet – våldtaget land på världens tak (bokrecension) 23
Ingrid Segerstedt Wiberg och Ingrid Lomforss: När Sverige teg (bokrecension) 23
Klas Eklund: Hur farligt är budgetunderskottet (bokrecension) 24
Ingmar Karlsson: Det lilla Europa (bokrecension) 24