Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1991 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Contra nummer 100 3
Karelerna vill också ha självständighet m(intervju med Ivan Savin) 4
Rune Westin: Hong Kongs guvernör optimistisk 7
Christer Ross: Tankar från resa till Vladimir 8
Marek Zyto: Fördelning ingen lösning (insändare) 10
Bengt Holmström: Fel om koldioxid (insändare) 10
Så här görs Contra 11
Anders Fjällström: Det amerikanska förbudsfiaskot 15
Amerikansk alkoholpolitik idag: Flest problem där restriktionerna är
hårdast 18
C G Holm: Det nya hotet från Tredje världens diktatorer, kryssningsroboten 20
Tommy Hansson: Idrotten och Sydafrika 21
Carl Rehnfors: De vita korsen (finska vinterkriget) (bokrecension) 23
W M Carlgren: Korten på bordet (svensk utrikespolitik under Andra
världskriget) (bokrecension) 23
Hans Hederberg: Svensk roulette (svensk utrikespolitik) (bokrecension) 24
Maria Söderberg: I krigets skugga. Kvinnobilder från Afghanistan (bokrecension) 24

Contra nr 5 1991 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson: Neutralitetsmyten 3
Anders Fjällström: Växthuskonspirationen 6
Bengt Siösteen: Domstol för krigsförbrytare (insändare) 10
Magdalena Kacmarek: Lita inte på kommunisterna (insändare) 10
Tomas Kohn: Märkligt diskussionsklimat (insändare) 10
Tommy Hansson: Kristen vänster hyllade Mao, Ho och
Castro (Befrielseteologi) 15
Revolution med drag under galoscherna (intervju med Ian Wachtmeister) 18
Rune Westin: Möte med Dubcek 21
Torgny T. Segerstedt: Vittrar nationalstaten sönder? (bokrecension) 23
Peter Tennant: Vid sidan av kriget (bokrecension) 23
Hans Haste: Socialdemokrati i kris (bokrecension) 24

Contra nr 4 1991 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Inga kompromisser om självständigheten (intervju med Imants Gross/Lettland) 3
Bertil Häggman: Medlöparna 4
Tommy Hansson: Vietnams “Gulagarkipelag” 6
Tommy Hansson: Vietnam – förlust efter 14 år. Irak – seger efter 43 dagar 9
Anders Wollin: Bryt mot kränkande lagar (insändare) 15
Nichlas Johansson: Ta fram blåslampan (insändare) 15
Marek Zyto: Rättelse av rättelse (insändare) 15
C G Holm: Stasi tog vid där Gestapo slutade 16
Björn Arrhén: Diplomatins sällsamma värld 18
Carl Johan Ljungberg: En irländsk vilde (Edmund Burke) 20
Björn Arrhén: Sovjetisk upprustning i norr 21
Peder Hove: Bombmål Köpenhamn (bokrecension) 23
Arne Helldén: Ernst Wigforss (bokrecension) 23
Bengt Stern: Möt dig själv (bokrecension) 24

Contra nr 3 1991 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
C G Holm: Därför är maten så dyr 3
Lise-Lotte Hartvig: Växande missnöje i St Petersburg 6
Tommy Hansson: Stödet till Saddam visar PLOs rätta ansikte 8
Magnus Cappelin: Om nationalistisk socialism (insändare) 15
Filip Lundberg: Låt knarkarna dö (insändare) 15
Bo Risberg: Förbjudna violer (insändare) 15
Lennart Holm: Fånigt angrepp (insändare) 15
C G Holm: Svenskt försvar på efterkälken 16
Hans Hetler: Skandal under uppsegling i tyska (s) 18
Robert L. Wolkoff: 242 – den misstolkade resolutionen 19
Erik Magnusson: Maktkamp om SÄPO (bokrecension) 23
Hernando de Soto: Den andra vägen (bokrecension) 23

Contra nr 2 1991 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Trots dödsskjutningarna i Riga: Optimism bland exilletter 3
Anders Fjällström: Kristdemokraterna – för frihet eller förbud? 4
C G Holm: Finansmarknaderna – marknadsekonomins smörjolja 7
Marek Zyto: Saddam – en massmedieprodukt (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Släpp gisslan fri (om Libanon) (insändare) 10
Helge Forsell: Sakfel om pass (J-stämplar) (insändare) 10
Peter Hartvig: Förföljelse av oliktänkande i Danmark 15
Tommy Hansson: Antisemitismen i Sovjet – rasism med gamla traditioner 16
C G Holm: Jugoslavien faller sönder 18
Anders Fjällström: Ändring i censurlagen. Fler pärmbärare får jobb. 20
Daniel Viklund: Neutralitetsdebatten (bokrecension) 22
Sune Lyxell: Sanningen segrar (bokrecension) 22
Frühling, Nyberg, Sandberg: Nicaragua de första tio åren (bokrecension) 23
Allan Sandström: Vinterkriget (bokrecension) 24

Contra nr 1 1991 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Christer Arkefors: Italiens kommunister i gungning 3
Christer Arkefors: Röd terror i Italien 4
Anders Fjällström: Socialismens kostnader 6
Tommy Hansson: “Homo sovieticus” – experiment som slog fel 8
Contra-krysset 15
Tommy Hansson: Det europeiska huset (Timbro-seminarium) 16
George B. N. Ayittey: Afrikas inhemska marknadstradition 19
Joakim Förars: Missvisande jämförelse (Marx och Jesus) (insändare) 22
Monica Wiegert: Moderns plats är hos barnen (insändare) 22
Ian Wachtmeister: Elefanterna (bokrecension) 23
Mats G. Larsson: Ett ödesdigert vikingatåg. Ingvar Vittfarnes resa. (bokrecension) 23
Marianne Rasmuson: Genetik; från Darwin till DNA (bokrecension) 24
Antti Tuuri: Vinterkriget (bokrecension) 24