Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1987 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Dietmar Kröhnert: Undantagslagen – sju års skam /rättssäkerhet/ 3
Den stora mattsvindeln /skatter, rättssäkerhet/ 4
Sven Enberg: Hårda hastighetsgränser ingen hjälp för miljön 6
Lennart Berge: Sverige viker sig för diktaturer 9
C G Holm: Utrikeskorrespondenten som tvangs lämna Sverige 16
Carl O Nordling v Anders Fjällström: Socialliberalismens tvångssamhälle 18
Rune Westin: Se upp för stadsmissionen (insändare) 20
Jan Simonsen: De vill göra Åland till en ekonomisk frizon 21
Paul Karlsson: Ilona Tóth – en ungersk Jeanne d’Arc /Ungern/ 22
Rapport från guerillan /Mozambique, Angola, Nicaragua, Afghanistan,
Sao Tomé och Principe/ 24

Contra nr 5 1987 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
C G Holm: Statlig utredning slår fast, byråkratin bara växer 3
C G Holm: När polisen har för lite att göra 5
Anders Fjällström: Socialliberalism – på borgerlighetens vänsterkant 6
C G Holm: Knepet som knäcker tryckfriheten /rättssäkerhet/ 8
Per-Olof Eklund: Om alkohol i Köpenhamn (insändare) 10
James Bond/Iskallt uppdrag (filmrecension) 10
Rapport från guerillan /Nicaragua, Mozambique, Angola, Afghanistan/ 14
Rune Westin: Hawkes valseger oroar /Australien/ 15
Mats B F Franzén: Gorbatjovs politik – bluff eller allvar /Sovjet/ 16
Björn Arrhén: Försvarsindustrin i Västtyskland 18
Dietmar Kröhnert: Heinz Hoffman och socialismen /nationalsocialism/ 19
Jüri Lina: Att växa upp i Estland 20
Wieslaw Patek: Den polske diplomaten som försvann i Sovjet 22
Stefan Lindgren: I vargens gap (bokrecension) /Afghanistan/ 23
Alexis de Tocqueville: Jämlikheten vårt öde (bokrecension) 23
Inte i våra gener (bokrecension) /sociobiologi/ 23
Gunnar Fredriksson: Konservativa idéer (bokrecension) 24
Andrzej Krauze: Coming Back to the West (bokrecension) 24

Contra nr 4 1987 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Dennis Brinkeback: Den offentliga byråkratin – en jätte med snigelfart 3
När fogden slår till (intervju med Nils Ström) /skatter/ 5
Bertil Häggman: Frihetskämpar i Ukraina (bokrecension) 6
Dietmar Kröhnert: Hur nationalsocialisterna skaffade pengar (2) 8
Sven Rydenfelt: Lagar, förtryck. förbud – jagar bort företagarna från Sverige (insändare) 9
Joachim Bamrud: Sabotage mot Castro 10
Tommy Hansson: UNITA och frihetskampen i Angola 15
Henrik Unné: Ekonomisk demokrati och rättvisa /nyliberalism/ 16
C G Holm: Köpguide för medvetna bilister 18
Spridd kapitalbildning ger kunden alltid rätt (annons) 19
Barbro Wass: Hur det hela började – en genomgång av senare tiders
svenska familjepolitik 20
Frederic Love: Hotet inifrån (bokrecension) 22
Carlösten Nordmark: Missilerna i Murmansk (bokrecension) 22
Thomas von Vegesack: Tankens aristokrater (bokrecension) 22
Seweryn Blumsztajn: Från röda scouterna till Solidarnosc (bokrecension) 22
Alec Smith: Nu är vi bröder (bokrecension) 23
Arne Granholm: Uppror i byråkratin (bokrecension) 23
Rudebarbs 23
Åtta år med Charta 77 (bokrecension) 24
John Berg: Sovjets ubåtar (bokrecension) 24

Contra nr 3 1987 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Gorbatjovs reformer – en väg att stärka kommunismens grepp
(intervju med Alexander Levtjenko) 3
George Norlin: Myndigheten tog mitt barn! /familjepolitik/ 6
Fallet Anette Karlsson /familjepolitik/ 7
Frihet för skåningarna! (intervju med Carl P Herslow) 8
David Friedman: Det medeltida Island – där marknadsekonomin styrde
rättsväsendet /nyliberalism/ 15
Dietmar Kröhnert: Hur nationalsocialisterna skaffade pengar (1) 18
Svjatoslav Karavanskij: Slavarbete i Sovjets ekonomi 20
William Pascoe: Indaba – utväg för Sydafrika? 22

Contra nr 2 1987 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
C G Holm: Så lurar staten den som vill ha kläder på kroppen 3
Per-Olof Nilsson: Ett otyglat ångestskri (om Ingvar Persson) /rättssäkerhet/ 5
Sovjets knarkintressen 6
Lars Thirslund: Djuren joggar för freden (bokrecension) 8
Contra om mordet på Olof Palme 10
George Norlin: Stoppar Sovjet militär rapport? (insändare) 10
Aina Dahlin: Min klänning till salu… (insändare) 10
Clint Eastwood: Heartbreak Ridge (filmrecension) 14
Björn Arrhén: Förryskningen av Baltikum /Sovjet/ 15
Elektronisk krigföring /militärt/ 16
Dietmar Kröhnert: Joseph Goebbels “Vi kämpar för socialismen”
/nationalsocialism/ 18
Filip Lundberg: Den oberoende fredsrörelsen i Öst 20
Anatoliy Golitsyn: New Lies for Old (bokrecension) 22
Ayn Rand: Och världen skälvde (bokrecension) 22
Jean-François Revel: De sårbara demokratierna (bokrecension) 23
Stöd kampen mot kommunistisk diktatur 24

Contra nr 1 1987 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Wieslaw Patek: Polen fortfarande en krutdurk i Östeuropa 3
William Stevenson: Intrepids sista fall (bokrecension) 4
C G Holm: “Freds”kongress med våld 6
Otto Mons: Koncentrationsläger och fängelser i Vietnam 8
Dietmar Kröhnert: Efterord om Kinnekulle 9
Spridd kapitalbildning ger kunden alltid rätt (annons) 10
Björn Arrhén: Satsa på civilförsvaret /militärt/ 15
C G Holm: EAP – kommunistpartiet som låtsas stå till höger 16
Rudebarbs 19
Sven Rydenfelt: Socialistisk (mar)dröm i Tanzania 20
Joachim Bamrud: Ingen yttrandefrihet på Kuba 22
Anthony Hyde: Red fox (bokrecension) 23
Brita Sundberg-Weitman: Rättsstaten åter (bokrecension) 24