Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 35 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1977 (extranummer) Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Ola Ullsten svarar Contra om svensk flyktingpolitik /invandring/ 1
Per Danielsen i flyktinglägret Laem Singh:
Vi reser till vilket land som helst /Vietnam/ 3
Vad händer på SvD? 4

Contra nr 5 1977 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Wolfgang Strauß: Uppror i Öst (bokrecension) 2
C G Holm Milton Friedman på Sverige-besök – en intellektuell Mogens Glistrup 4
Hedrick Smith: Ryssarna (bokrecension) 5
Allan C Brownfeld: Carters dubbelmoral /USA/ 6
Harry Jones: KGB angriper frihetsorganisation /Storbritannien/ 7
Klas von Holst: Befolkningsexplosionen kan stoppas 8
Sven Enberg: 75 000 flyktingar från Indokina tragiska
offer för internationell feghet 10
Sex frågor till regeringen /invandring/ 11
Robert Ask: Socialismen – en miljöfara 12
Oskar Bengtsson: Danskt tidningsarkiv hotas av Anker /Danmark/ 13
Tjeckisk schackmästare om kommunismen: Man får inte ge efter! (L Pachman) 14
Eric Brodin: Jugoslavien efter Tito 15
Rudebarbs 15

Contra nr 4 1977 Läs tidningen som pdf
Beställ ett pappersexemplar här!
Sven Enberg: Demonstrationsfriheten hotad av polisen och JO 2
Albanien – Europas hänsynslösaste diktatur 3
Klas von Holst: Statlig utredning ger bevisen för TVs vänstervridning 7
Kommunistiska maktövertaganden (4): Estland 9
Tommy Hansson: Statschefer bakom terrorismen 13
Eric Brodin: Rhodesias moderata svarta 14
Tom Rose: Den fria företagsamheten (4) – den nödvändiga vinsten 15
Tage Lindbom: Myt i verkligheten (bokrecension) 16
Melker Johnsson: Yrkesrevolutionären (bokrecension) 16
John-Erik Jansson: Om Rhodesia (insändare) 17

Contra nr 3 1977 Läs tidningen som pdf
Tidningen är slutsåld
Oskar Bengtsson: Borgerlig biståndsbudget – mer till kommunisterna 2
John Barron: KGB (bokrecension) 2
Klas Lithner: Svensk kommun betalar Sovjets propaganda /Karlskrona/ 3
Massmediaskandaler
Bo Karlsson: Hemligt pressavtal med Sovjet? 4
Sven Enberg: Sveriges Radio samarbetar med Polens hemliga polis 5
C G Holm: Puerto Rico nr 51? 5
Eric Brodin: Rapport från Rhodesia 6
Att arbeta i Sovjet 8
Svarta böcker i Sovjet 10
Skicka en bok till Sovjet 11
Abo Daoud 11
Tommy Hansson: Eurokommunismen – samma vara i ny förpackning 12
Vincent H Miller: Parti Québecois /Kanada/ 13
Sven Rydenfelt: Milton Friedmans budskap – frihet utan tvång 14
Tom Rose: Den fria företagsamheten (3) – konsumenter tvingar giganter på knä 15
Tommy Hansson: Vart går världskyrkorådet? 16
Klas Lithner: Om tidskrifter på bibliotek (insändare) 19
Alexander Solzjenitsyn: Kapitalisternas förräderi och GULag-arkipelagen 4 (bokrecension) 20

Contra nr 2 1977 (extranummer) Läs nummer 2 1977 som pdf
Tidningen är slutsåld
Eric Brodin: Det fria Transkei 2
Sven-Erik Lindström: Finlandisering hotar /Italien/ 3
Allan C Brownfeld: Väljarnas budskap /USA/ 4

Contra nr 1 1977 Läs tidningen som pdf
Tidningen är slutsåld
Ledare: Räddningen 2
Ledare: En ny världsordning 2
Tommy Hansson: Europa i fara 3
Kjell Lagerberg: Rapport från Sovjet 4
Tomas Thiel: Den stora famnen (bokrecension) 6
Lag och ordning i Angola 7
Sven Enberg: Majoritetsstyre i Afrika 8
Sovjets militära uppbyggnad på Nordkalotten 10
Vincent H Miller: Nya partier /Kanada/ 12
Lennart Hane: Högerspöket (bokrecension) 13
Oskar Bengtsson: Kommunistiska maktövertaganden (3): Ryssland 14
Tom Rose: Den fria företagsamheten (2) 15
Vietnam idag 15
Att jämföra löner 16
Christophe Delabouet: Jugoslavien efter Tito – en krutdurk 17
Finland och grannen i Öst (intervju med Dan Hohenthal) 20