Mänga har inbillat sig att yttrandefriheten är ett ideal som är fast förankrat i den västerländska demokratiska kulturen. När det börjat blåsa visar det sig dessvärre att så inte alls är fallet.

De stora sociala medieföretagen anser sig ha rätt att blockera den som har fel åsikter. Utgångspunkten tycks vara att det är upp till ett privat företag att själv avgöra vilka kunder det vill ha.

Riktigt så enkelt är det inte. Postdistribution, oavsett om den sker med statliga PostNord eller CityMail förutsätter enligt lag att distributören inte lägger sig i innehållet i det som distribueras. Å andra sidan kan varken PostNord eller CityMail hållas juridiskt ansvariga för det innehållet.

Samma gäller telefonbolagen. Det är fritt fram att sprida falsk information via Telia, Tele2. Telenor eller Tre. Det är spridaren, inte distributören, som är ansvarig för innehållet.

Betaltjänstdirektivet från EU och motsvarande instruktioner från Finansinspektionen gör att bankerna inte har rätt att neka personer eller företag att bli kunder. Det är visserligen OK att neka en person som rånat banken att bli kund just på den banken, men det är ungefär så hårt som gränsen dras.

När det börjat spridas tvivelaktig eller till och med bara ifrågasatt information på de sociala medieplattformarna har censuren slagit till. Det har till exempel inte gått att sprida information om det kinesiska viruset på internet utan att bli stoppad. Ibland har ingripanden till och med stoppat uppgifter om virusets ursprung.

Och ändå vet vi att medicinska framsteg nåtts av personer som i hög grad ifrågasatts av ”skolmedicinen”. Louis Pasteur, Ignaz Semmelweiss och Alexander Fleming är bara tre ifrågasatta namn som betytt oerhört mycket för mänsklighetens framsteg och hälsostatus.

Förutom att stoppa medicinsk information (ibland rimliga uppslag till fungerande botemedel, ibland helt felaktiga uppgifter) ägnar sig nu såväl stater som företag åt att blockera ryska propagandakanaler. Från vår utgångspunkt är både RT och Sputnik otillförlitliga propagandakanaler för Putin. Men låt dem hållas. Visa att vi är bättre än ryssarna och att vi faktiskt slår vakt om yttrandefriheten som ett grundvärde. En yttrandefrihet som även gäller för dem som definitivt torgför felaktiga uppgifter.