Vi berättade i förra utgåvan av Veckans Contra om två ministrar (en nuvarande, Berit Andnor, och en före detta, Margareta Winberg, som var så upprörda på ett åtal att de lovade att betala böter och skadestånd om den tilltalade befanns brottslig (ärendet är ännu inte prövat i hovrätten).
Det finns fler ministrar som har det svårt med att tro på lagen och att rättvisa ska skipas genom domstolsväsendet. Under sommaren har näringsminister Thomas Östros i en artikel i Svenska Dagbladet (som också ligger på regeringens egen hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/5164/a/47796 ) kritiserat att Svenskt Näringsliv ställer upp och finansierar en rättslig prövning av om företaget Laval un partneri utsatts för en EU-rättslig kränkning när företaget efter främlingsfientliga demonstrationer och trakasserier organiserade av LO tvingades ge upp ett skolbygge i Vaxholm tidigare i år. Laval un partneri tvingades i konkurs och hade därför inte resurser att hävda sin rätt inför domstol. Ett litet obetydligt bolag, som betalade avtalsenliga löner och enligt beställaren Vaxholms kommun skötte sitt uppdrag bra, tvingades av den finansiellt och organisatoriskt överlägsna svenska Landsorganisationen i konkurs. När konkursboet nu får hjälp av Svenskt Näringsliv att få sin sak rättsligt prövad använder sig näringsministern av sin politiska makt för att försöka motverka en sådan rättslig prövning.
Domstolar behövs för att även de svaga ska kunna få rätt i sak. Om de har rätt.

Vi säger inte att Laval un partneri har juridiskt rätt. Däremot tycker vi att de har moraliskt rätt, men det är ju inte en domstols sak att pröva moral, utan bara lagregler.

Däremot tycker vi att det är en självklar sak att alla rättskaffens människor måste tycka att det är rätt att en part får sin sak prövad av domstol, även om partens ekonomi är svag. Rättvisa ska inte heta en stor plånbok.
Näringsministern har motsatt uppfattning. Han är en skam för Sverige och svenskt rättstänkande.