Du har säkert läst i pressen att det ska bli böter för dem som är arbetslösa och inte söker jobb. Just ordet böter har använts så konsekvent av nyhetsbyråer och etermedia att det förekommit i så gott som varenda tidning. Enligt ordboken betyder böter att någon tvingas betala som en påföljd av något. Så är det inte alls i det här fallet. Inte någon tvingas betala ett enda öre. Däremot får de som bara drar sig utan att försöka skaffa sig ett jobb ut en dags mindre ersättning från a-kassan än de som söker jobb som man kan förvänta. Det är alltså ett avdrag på en utbetalning från a-kassan. Inte någon straffavgift. Så gott som alla som bara följt händelseutvecklingen har fått en helt felaktig uppfattning om vad som är på gång att hända. Men felaktigheterna i presentationen stoppar inte här. De regler som ska införas är inte en skärpning av gällande sanktionsmöjligheter. Enligt nu gällande regler ska hela a-kasseersättningen dras in om den arbetslöse inte söker jobb i tillräcklig utsträckning. I motsats till de gällande reglerna blir det alltså en betydligt lindrigare sanktion, bara ett avdrag på beloppet, inte ett helt indraget stöd. En anledning till de nya reglerna är att de gamla reglerna knappast alls tillämpats. Handläggarna har tyckt att de varit för hårda. Om detta kan man naturligtvis tycka både det ena och det andra. De nya regler som väckt sådan uppståndelse och sådana protester är en klar uppluckring av de regler som fastställdes när socialdemokraterna hade regeringsmakten! I media har det getts en rakt motsatt uppfattning.

För att fortsätta med åtgärder på arbetsmarknadssidan så har det också i media cirkulerat falska påståenden om att regeringen höjer fackförbundsavgifterna. Så är det naturligtvis inte. Möjligen kanske något enstaka fackförbund höjer avgifterna. De flesta gör det inte. Vad som händer är att fackförbundens särställning i form av att avgifterna varit avdragsgilla avskaffas. Ingen får dra av medlemsavgiften i fotbollsföreningen, kyrkan eller frimärksklubben. Varför ska man då få dra av fackförbundsavgiften? Åter har det som verkligen händer formulerats felaktigt i flertalet media.

Vi får också läsa i pressen hur indragna bidrag skapar problem för bostadsbyggandet. Visst är det rätt att bidrag dras in. Men samtidigt sänks skatterna på bostäder så att nettoeffekten blir balanserad. Vi går från ett system där skatterna på bostäder varit så höga att staten tvingats betala subventioner för att någon över huvud taget skulle ha råd att bygga och hyra det som byggs, till ett system där rundgången som koncentrerar makten till skatte- och bidragscentralen regeringen försvinner. Läsarna av pressen ges en helt felaktig bild av vad som verkligen sker.

Det skulle gå bra att fortsätta med liknande redogörelser på punkt efter punkt.

Pressens uppgift är att kritiskt granska makthavarnas förehavanden. Med nuvarande inriktning på nyhetspresentationen i dominerande media missbrukas denna viktiga uppgift, för att istället driva osaklig propaganda mot regeringen. Regeringen förtjänar att få sina fiskar varma. Åtminstone när den så småningom har uträttat något. Men det ska naturligtvis ske med sakligt innehåll i den kritik som framförs. Så är det inte nu. Vi får begära skärpning av övriga media!

Veckans Contra ska för sin del framöver kritisera regeringens göranden och låtanden. Men förhoppningsvis ska den kritiken bygga på verkligheten och inte fria fantasier.