Folkpartiet har dristat sig till att föreslå en självklarhet. Att svenska medborgare ska kunna tala svenska.

Så var det tidigare. Men kravet på att kunna svenska avskaffades. Det finns alltså personer som har rösträtt i det kommande riksdagsvalet utan att kunna läsa valsedeln eller förstå ett dyft av vad partierna vill göra när de fått väljarnas förtroende.

I de flesta länder har man krav på att medborgarna ska kunna landets språk. Det är en självklarhet att kunna språket för den som vill skaffa sig en plats för en permanent hemvist. Den som tillfälligt flyr undan förföljelse i sitt hemland, och som planerar att återvända när situationen förbättrats, kanske inte lär sig värdlandets språk. Men då ska vederbörande naturligtvis inte heller ha medborgarskap. Medborgarskapet är ett långsiktigt åtagande med både skyldigheter och rättigheter. Det är inget för den som bara är på tillfälligt besök – det besöket må sedan vara några dagar eller flera år.

Det är viktigt att förstå att den som inte är medborgare inte därför saknar de grundläggande rättigheter som i Sverige gäller för alla som är bosatta eller vistas här. Däremot får den som inte är medborgare inte rösta i riksdagsvalet. Det finns också militärt säkerhetsklassade tjänster som är förbehållna svenska medborgare. Bara svenska medborgare får fullt stöd av den svenska utlandsrepresentationen om de råkar i trångmål utomlands (och här gäller för övrigt att hela EUs representation står till förfogande om Sverige inte har någon egen representation på platsen). Och en svensk (manlig) medborgare har skyldighet att ställa upp för totalförsvaret och göra sin värnplikt.

Det var inga överdrivna krav som ställdes på språkkunskaper när det var ett krav för svenskt medborgarskap. I huvudsak att den som ansökte om medborgarskap själv kunde klara av att fylla i blanketterna och svara på kompletterande frågor. Det behöver inte vara mycket mer framöver heller, men bara en person som har förmåga och vilja att fungera i det svenska samhället ska få möjlighet att skaffa sig medborgarskap.

Dispenser ska naturligtvis vara möjliga att ge i särskilda fall, för dövstumma som av det skälet inte kan lära sig svenska, till exempel.

Men det svenska medborgarskapet får inte reduceras till en innehållslös stämpel. Vill man muta en tjänsteman på Migrationsverket för att köpa ett svenskt medborgarskap är det tydligen värt åtskilliga tiotusentals kronor. Det är om inte annat ett sätt att konstatera att det finns ett värde i
medborgarskapet. Då ska det också finnas skäl att anstränga sig litet för att få det.