Unkna röster från det som vi trodde var svunna tider kräver stopp för vinsterna i vården. Samma röster skriker lika högt om högre löner till sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Att avstå från konkurrensutsättning och vinster i vården är samhällsskadligt och direkt riktat mot patienter och andra vårdbehövande, mot skattebetalarna och alla produktiva krafter i samhället.

Det finns ingen som klagar på att den som tillverkar en sjukhussäng eller odlar potatis som serveras på vårdinrättningar gör vinst. Inte heller att sjukvårdspersonalen får lön (i en svunnen tid sågs sjuksköterskeyrket som ett kall, lönen var låg eftersom sjuksköterskan antogs ställa upp av ideella skäl och försörjas av sin man; idag är lönen skaplig i förhållande till den utbildning som krävs). Klagomålen är däremot höga mot att de som ser till att sjukhussängar och potatis, liksom personal, organiseras på ett sätt som gör att vi får så mycket vård som möjligt för pengarna.

Trots att det är just där som de största vinsterna för skattebetalarna och de vårdbehövande kan göras. Idag spenderas alltför mycket på ineffektiva organisationer. Tala med ett urval svenskar och fråga vad de tycker om effektiviteten och organisationen på jobbet, ingen grupp har så mycket kritik och så mycket missnöje att framföra som anställda på kommunala vårdinrättningar. Ingen ska inbilla oss att kommunalpolitiker är de bästa entreprenörerna och organisatörerna. Se bara på ryckigheten och alla problemen på Karolinska eller de många kommunala åldringsvårdsinstitutionerna i landet.

Bra vård kan vi bara få genom att släppa loss innovationer, nytänkande och vinster. Det behövs fler företag som Capio S:t Göran (landets bäst skötta akutsjukhus, som sparat miljarder åt skattebetalarna i Stockholm sedan privata entreprenörer tog över från landstinget). Det behövs fler företag som Carema – som är ett välskött företag som utsatts för en sanslös kampanj från Dagens Nyheter sedan man inte helt lyckats röja upp i sörjan efter den kommunala skötseln av Råcksta sjukhus (av Carema omdöpt till Koppargården).

Det är bara de företag som sköts effektivt och ger vinst som kommer att överleva. Och vinst gör man genom att erbjuda bra tjänster med hjälp av en effektiv organisation. De som inte klarar att leverera vad som behövs slås obönhörligt ut från marknaden. Det är bara institutioner som sköts av kommunala myndigheter som kan hålla på år efter år med en usel verksamhet till för höga kostnader.

Att vara mot vinster i vården är att vara en fiende till samhället.