Frankrike
* Frankrike står för 22,5 procent av Iraks import. Iraks import från Frankrike är den tredje största, totalt 3,1 miljarder dollar sedan 1996 (enligt FN)
* År 2001 blev Frankrike Iraks största europeiska handelspartner. Ungefär 60 franska företag handlade under 2001 för 1,5 miljarder dollar med Irak, enligt FN
* Frankrikes största oljebolag Total Fina Elf har förhandlat fram omfattande oljekontrakt rörande Majnoon och Nahr Umar fälten i södra Irak. Fälten bedöms innehålla upp till 25 procent av landets oljereserver. De uppskattas innehålla 26 miljarder fat olja (för cirka 25 dollar per fat), dvs sammanlagt cirka 6000 miljarder kronor, cirka tio års svenska statsbudgetar.
* Det franska telekombolaget Alcatel förhandlar om ett kontrakt på 76 miljoner dollar för uppgradering av Iraks telefonsystem.
* Renault sålde jordbruksmaskiner för 75 miljoner dollar till Irak 2001
* Franska företag har avtal med Irak värda 150 miljoner dollar, avtal som avser sådant som kan ha militär användning.
* Irak är skyldigt Frankrike cirka 6 miljarder dollar för vapen som levererades under 1970- och 1980-talen (de fransklevererade Mirage-planen flögs till Iran (!) 1991 och har stått oanvända där sedan dess).
* Frankrike svarade för 13 procent av vapenleveranserna till Irak under perioden 1981-2000, enligt SIPRI.

Tyskland
* Den direkta handeln mellan Tyskland och Irak uppgår till cirka 350 miljoner dollar per år, uppskattningsvis tre gånger så mycket handlas via mellanhänder
* Saddam Hussein har nyligen meddelat att tyska företag ska ha företräde vid internationell handel som belöning för Tysklands inställning till det militära ingripandet mot Irak
* DaimlerChrysler fick order på 13 miljoner dollar för lastbilar under 2001 (Volvo och Scania har också stora leveranser till Irak, Scania har tidigare tillverkat lastbilar i Iskandriyah, drygt 10 mil från Baghdad)
* Ett tyskt företag misstänks ha levererat vapen till Irak via ombud i Jordanien.

Ryssland
* Ungefär 6 procent av Iraks import kommer från Ryssland.
* Ryska LUKoil träffade 1997 ett avtal med Irak värt 4 miljarder dollar, avseende utvecklingen av oljefältet Västra Qurna. Avtalet träder ikraft så snart sanktionerna mot Irak har upphävts.
* I oktober 2001 träffade Salvneft, ett ryskt-vitryskt företag, ett avtal om borrning i Tuba-fältet i södra Irak värt 52 miljoner dollar.
* Zaruezhneft och Tatneft har fått kontrakt avseende oljefälten Saddam, Kirkuk och Bai Hassan för 13,2 miljoner dollar.
* Ett ramavtal från 2002 omfattar hela 40 miljarder dollar för 67 projekt i västra Irak.
* Gazprom har avtal värda 18 miljoner dollar rörande gasutvinning i Irak.
* Under perioden 1981-2000 svarade Sovjetunionen och dess efterföljare för 50 procent av Iraks vapenimport.
* Iraks skulder från Sovjet-tiden uppskattas till mellan 7 och 8 miljarder dollar. En stor del av skulderna uppstod i samband med kriget mellan Irak och iran mellan 1980 och 1988.
* Aviaconversiya och KBP Tula, två ryska företag, misstänks sälja avancerad vapenteknologi till Irak.

Kina
* Kina svarar för cirka 6 procent av Iraks import.
* China National Oil Company och China North Industries Corp., har ett 22-årskontrakt rörande oljeutvinning i Al Ahdab-fältet i södra Irak.
* Enligt SIPRI var Kina den näst största vapenlevberantören till Irak mellan 1981 och 2001, Kina svarade för 18 procent av leveranserna.

USA
* USA är största importören av irakisk olja, sammanlagt 3,5 miljarder dollar under 2002
* Irak är USA sjätte största oljeleverantör och svarar för 5 procent av USAs oljeimport
* USA var enligt SIPRI Iraks elfte största vapenleverantör under perioden 1981-2000.