Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, hade i veckan indignerade rubriker om att skattepengar gick till vinster i privata vårdcentraler.

Det är beklämmande att seriösa tidningar kan ha så okunniga skribenter. Skattepengarna går till vård, till att göra sjuka människor friska, inte till vinster.

De som levererar den vården vill ha betalt. Som vårdtagare är vi nog alla nöjda med att det är mätta och nöjda människor som tar hand om oss. Det blir säkert bättre vård så. Betalt får människor som levererar vård oavsett om de är anställda av landstinget, av ett privat företag eller om de driver egen firma.

När landstingen väljer att beställa vård från andra organisationer än den egna så gör man det för att det ska bli bättre och/eller effektivare. I de fall när man direkt flyttat över verksamhet från offentlig drift till privat har resultatet blivit lägre kostnader – de privata entreprenörerna har inte fått lika mycket betalt som de landstingsstyrda enheterna fick för att göra samma sak. Därutöver har de privata enheterna vanligen kunnat höja löner och förmåner rejält till de anställda. Samt i bästa fall därutöver gjort vinst på verksamheten. Patienterna är genomgående mer nöjda med de privata vårdcentralerna än de landstingsdrivna.

Här finns ett system som alla vinner på. Skattebetalarna betalar mindre. Vårdpersonalen får mer betalt. Vårdtagarna får bättre vård.

Sjukvård produceras i mötet mellan patient och vårdgivare. Det hela sker i liten skala, smådriftsfördelarna är stora. Stordriftsnackdelarna uppenbara. Det behövs många byråkrater för att sköta de överdimensionerade organisationer som skapats av de svenska landstingen. Internationella undersökningar visar att den ekonomiskt optimala storleken för ett sjukhus ligger på mellan 300 och 600 bäddar. Det finns många kolosser i Sverige med flera tusen bäddar.

Det finns mycket kvar att göra för att ge Sverige en bättre sjukvård. En följd av de ansträngningarna är att ett antal vårdföretag gör större vinster. Det sker samtidigt som kostnaderna minskar för skattebetalarna.