En grundprincip som följs när Sverige ska erkänna ett annat land är att den aktuella regeringen har kontroll över landet i fråga. Aldrig så behjärtansvärda befrielsrörelser får nej så länge de inte kontrollerar landets gränser och landets territorium.

De senaste veckornas utveckling kan få oss att fråga vilka av våra grannländer som egentligen har kontroll över sina gränser och sitt territorium. Har ens den svenska regeringen kontroll över Sveriges gränser och territorium? Det kan ifrågasättas.

De europeiska staterna har fallit som dominobrickor inför invasionen av en massiv folkvandring från öst. Det hände senast för femtonhundra år sedan då främmande folk flyttade in och tog de dåvarande invånarnas plats.

I princip har EU byggt upp ett system med en gemensam extern gräns och en gemensam gränsbevakningsstyrka, Frontex. Men när den utsatts för prov har den visat sig inte fungera. Det ena landet efter det andra har gett upp alla försök att bevaka sin egen gräns eller att tillämpa den mellan EU-länderna slutna Dublin-överenskommelsen.

När Ungern, ett land med ungefär lika många invånare som Sverige, på kort tid fått 200 000 invandrare byggde man ett staket och införde straff för gränsöverträdelser. Strömmen av migranter till Ungern upphörde. Ungern utsattes för kraftig kritik i media och av andra EU-länder, men genomförde faktiskt bara vad de var skyldiga att göra enligt överenskommelserna inom EU. Kroatien blev nytt gränsland för EU mot sydöst, kroaterna släppte in migranterna utan kontroll och hoppades att de skulle fortsätta vidare norrut. De stoppades vid den slovenska gränsen, men snart gav slovenerna efter, för att det sedan skulle bli nytt stopp vid den österrikiska gränsen, som snart gavs upp, varefter det blev nytt stopp vid den tyska gränsen. Samma sak upprepades i Rødby vid den dansk-tyska gränsen och snart var migranterna på Öresundsbron.

Statsminister Stefan Löfven protesterade mot att danskarna inte skötte sin del av överenskommelsen. Det verkade dock inte vara någon i Sverige som förstod vad det handlade om. Bara efter några dagar gavs det svenska motståndet upp, samtidigt som en hel del som kom in i Sverige till Malmö ville vidare till Norge och Finland. Att åka färja till Finland är inte att tänka på utan pass och visum, varför trafiken till Finland gått via Haparanda och Torneå. Sedan Finland något börjat tillämpa de regler som gäller har åtskilliga migranter vänt om och valt Sverige istället för Finland.

Här är mängden migranter dock så hög att myndigheterna långtifrån har ens en möjjlighet att uppfylla de förpliktelser som vi har gentemot EU. Vi släpper in folk utan att kontrollera vilka de är och de som kommer hit registreras inte på det sätt som EUs regler föreskriver. Svenska regeringen har inte kontroll över vilka som befinner sig i landet och varje dag tillkommer stora mängder migranter som befinner sig här olagligt. För närvarande kommer det sex-sju gånger så många migranter till Sverige som det samma dag föds barn i landet!

Har svenska regeringen kontroll över Sverige?