1. ANNIE LÖÖF AVGÅR

Annie Lööf meddelade på eftermiddagen idag att hon avgår som partiledare efter elva år. Partiledarna har visserligen blivit mer kortlivade på senare år, men hade hon skött sig bra hade det inte varit aktuellt att avgå. Genom att så markant gå över till vänstersidan har Annie Lööf lyckats reducera Centerpartiet rejält, till strax över fyraprocentsspärren. Valet var ett fiasko, trots att partiet tack vare sin stora kassa kunde tapetsera hela landet med Annie Lööf-affischer. Men Annie Lööfs nuna ingav inget förtroende. Vem var det som kandiderade för att Ulf Kristersson skulle bli statsminister 2018 och sedan istället stödde Stefan Löfven? Under partiledare som Thorbjörn Fälldin (1971-1985) och Maud Olofsson (2001-2011) har Centern varit ett pålitligt borgerligt parti. Under Annie Lööf har partiet trillat tillbaka till den opålitlighet som gällde under Gunnar Hedlunds tid som partiledare (1949-1971).

  1. SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi hann tyvärr inte med alla partierna innan valet. Här därför en kort kommentar om Sverigedemokraterna.

Partiet jagades tidigare och kunde knappt hyra en lokal för sina möten (ägarna av möteslokaler kunde se fram emot fysiska våldsamheter från partiets motståndare). Inget parti var mer utsatt för antidemokratiska krafter än Sverigedemokraterna, vilket gällde tills partiet kom in i Riksdagen 2010. Dock ordnades ett par dagar efter valet 2010 en protestdemonstration mot att svenska folket valt ”fel” ledamöter till Riksdagen.

Partiets tidiga historia innehåller en del tvivelaktiga element och det beskylls ibland för att ha grundats av nazister. Åtminstone Centerpartiet och Socialdemokraterna har haft en lika tveksam bakgrund, om än några årtionden innan Sverigedemokraterna.

Idag säger sig partiet företräda konservatism och nationalism, men med konservatism menas en politik i Bismarcks anda, med rejäla statliga åtaganden för ”trygghet”. Man kan säga att Sverigedemokraterna återupptagit en del av den position som Socialdemokraterna hade på 1950-talet.