Några dagar innan Europaparlamentsvalet ”avslöjade” Dagens Nyheter att KDs europaparlamentariker Lars Adaktusson röstat nej 22 gånger till olika förslag i abortfrågan. Föga märkligt eftersom abort (liksom sjukvårdsfrågor) inte ingår i det som EU ska syssla med enligt gällande EU-fördrag. Mer anmärkningsvärt borde vara att övriga europaparlamentariker tydligen röstat ja i frågor som rörde abort.

Det hade varit enkelt för Adaktusson och KD att säga: Vi tycker inte att EU ska syssla med abortfrågor. Det ingår inte i avtalet om EU. Vi står för subsidiaritetsprincipen och låter inte irländska och polska katoliker styra svensk abortpolitik. I konsekvensens namn röstar vi nej till sådant som EU inte har att göra med.

Men den enkla linjen, som borde ha varit enkel att förstå för varje normalbegåvad svensk, var för mycket för KD. Adaktusson höll tyst och Ebba Busch Thor förklarade att han röstat ”fel” i flera omröstningar (vilka ville hon dock inte utveckla).

Nu har Adaktusson förklarat att han inte längre står till förfogande för partistyrelsen. En av de politiker som haft allra störst förtroende har på några veckor förvandlats till en belastning.

Hur vore det om svenska politiker någon gång skulle stå upp för sina principer istället för att platt lägga sig för mediadrevet? Det gäller inte bara Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor utan alla politiker.

Foto: Riksdagen