“Falska nyheter” används alltmer för att komma åt politiska motståndare. När det gäller Donald Trump så är ett annat fenomen “halva nyheter”.

För två veckor sedan basunerade media (i USA, Sverige och annorstädes) ut att Donald Trump skulle upphäva “DACA”, ett program som gett ungdomar som kommit till USA innan de fyllt sexton år, nu är under 31 och ostraffade, ett tvåårigt uppskov med den utvisning som de annars skulle råka ut för. Enligt rubrikerna ville Trump slänga ut dem alla, genom att upphäva DACA.

Trump har tidigare uttalat sitt gillande för principerna bakom DACA, så det var ganska förvånande att läsa rubrikerna. Och naturligtvis var rubrikerna rejält missvisande. DACA infördes i form av ett presidentdekret av president Obama i juni 2012. Ett presidentdekret kan utfärdas av presidenten i en angelägen och brådskande fråga när Kongressen inte är samlad. Och i en del andra fall. I flertalet fall ska frågan senare tas upp av Kongressen. När Obama införde DACA genom ett dekret var många mycket kritiska. Det var en fråga som inte borde hanteras genom presidentdekret utan genom lagstiftning i Kongressen. Obama utfärdade under sin tid i Vita huset fler presidentdekret än de flesta presidenter. Trump anslöt sig till kritiken mot att DACA var ett presidentdekret, men han anslöt sig fortfarande till principerna bakom DACA.

Vad han gjorde var att meddela att DACA skulle upphöra att gälla om sex månader, men han framförde samtidigt en uppmaning till att anta en lagstiftning i ärendet under den mellanliggande tiden. Trump var mer eller mindre pressad till att agera på något sätt eftersom tio delstater var på gång att stämma regeringen för att DACA var utfärdad på ett sätt som strider mot Konstitutionen. Det finns sedan länge ett förslag till lag i Senaten i form av en motion från senatorerna Lindsay Graham (republikan) och Richard Durbin (demokrat), men Kongressen har inte behagat agera i frågan. Inget beslut har fattats. Det finns liknande förslag i Representanthuset, där det inte bara handlar om att skjuta upp utvisningar utan också om att anvisa en väg till amerikanskt medborgarskap (republikanen Carlos Curbelo).

Det är inte säkert att den i många stycken handlingsförlamade Kongressen förmår att agera under den tid som står till buds. Men i så fall är det Kongressen, inklusive så kallade main stream Republicans, som vi ska skylla på. Inte Trump. Som nu gör ett ärligt försök att få Kongressen att ta ansvaret för lagstiftningen, det ansvar som den har enligt den amerikanska Konstitutionen (presidentens makt är exekutiv, inte lagstiftande). Rätt tänkt! Förmår Kongressen leva upp till vad som begärs av den?