Den 5 april lade regeringen fram vårändringsbudgeten. Den första budgeten från den nygamla regeringen. Denna gång med framförhandlat stöd från Liberalerna och Centerpartiet. Men det är dock Miljöpartiets agenda som slår igenom mest, ofta med benäget stöd från Centern.

Utgångspunkten är den budget som antogs av Riksdagen i december 2018, byggd på förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Följande förändringar kan särskilt noteras:

Driften av själva regeringskansliet ökar med 87 miljoner kronor. Snart kostar det 8 miljarder att driva regeringskansliet.

Polisen får minskade anslag på 232 miljoner kronor. Vilket trots allt inte är mycket att förfasas över, eftersom Kriminalvården får ökade anslag med 335. Kriminalvården ska ta över ansvaret för transporter av fångar, vilket kostar 230 miljoner kronor.

Flygskatten avskaffas inte som beslutat, vilket väntas ge staten 790 miljoner kronor i intäkter under andra halvåret och momsen på ”bäversafaris” sänks till 6 procent, vilket minskar momsintäkterna med 170 miljoner kronor (”bäversafaris” är en populär beteckning på det som i budgetsammanhang kallas ”naturguidning”). Det som kallas ”kemikalieskatt”, men som i praktiken är en skatt på kylskåp och elektronik ökar med 200 miljoner kronor.

En jättepost på 665 miljoner avser ökning av kostnader för rättsliga biträden från 2356 till 3021 miljoner kronor. Det är pengar som går till offentliga försvarare och juridiska biträden. Förklaringen till ökningen påstås vara en ökad tillströmning av mål i domstolarna. En ökning på 28 procent som upptäckts på bara fyra månader. Det låter onekligen skumt.

En annan stor post är en minskning av biståndet med 787 miljoner kronor. Det är dock ingen minskning utan en omfördelning till kostnader för omhändertagande av flyktingar m fl. Stimulans till äldrevårdens utveckling dras ned med 310 miljoner kronor till 1367 miljoner. Istället satsas det 40 miljoner kronor på fortsatt verksamhet för Jämställdhetsmyndigheten, som skulle ha lagts ned den 1 juli. ”Särskilda jämställdhetsåtgärder” ökar med 90 miljoner och åtgärder mot segregation med 321 miljoner

Arbetsmarknadspolitiken belönas med 335 miljoner extra, vilket börjat med att Arbetsförmedlingen säger upp 4 500 personer och lägger ned 130 kontor. Vilket alltså kostar 335 miljoner extra.

Vuxenutbildningen dras ned med 445 miljoner. Men avgiftsfria statliga muséer kostar 47 miljoner. Något som nästan uteslutande avser Stockholm. Lantisarna ska betala stockholmarnas museibesök.

Sedan kastas 758 miljoner extra bort på ”klimatinvesteringar”. Här syns Miljöpartiets bockfot tydligt. Ytterligare 1 600 miljoner kronor ska användas för klimatinvesteringar från 2020 och framåt.

Foto: Holger Ellgaard