När det gäller viktiga fundament i vänsterns politik ligger den fast. Staten ska kontrollera individen. Skatterna ska vara höga för att underlätta detta. Privata företag ska hållas hårt. Men gärna generösa statliga bidrag till kulturvänstern.

Men på andra områden har det som en gång var vänsterpolitik vänts upp och ner. Även om retoriken gärna hålls kvar i de gamla orden som plötsligt får ny innebörd. Rasism ska fortfarande fördömas, men i själva verket är den nya vänsterpolitiken baserad på rasism som numer kallas identitetspolitik. Identitetspolitik innebär att bara invandrare ska få uttala sig i invandrarfrågor (men de övriga ska snällt betala vad invandrarpolitiken kostar), bara kvinnor ska få uttala sig om feminism (men männen ska betala för kostnaderna i form av genuspolitik), bara negrer ska få uttala sig i “rasfrågor” etc. Man tycks dock inte ha kommit fram till den logiska konsekvensen av detta blir att bara företagare ska få uttala sig om företagsbeskattningen, att bara fastighetsägare ska få uttala sig om byggnormer och fastighetsskatter, att bara jordbrukare ska få uttala sig om jordbrukspolitik etc. Men än så länge inriktar sig vänstern på att identitetspolitiken ska “stoppa rasismen”, trots att identitetspolitiken inte är något annat än ett nytt namn på just rasism, ja faktiskt den enda rasismen värd namnet som finns i vårt land.

Ett annat område där vänstern vänt upp och ner på begreppen är “normkritik” och “värdegrund”. Alla ska numera hålla sig med en “värdegrund” oftast ett luddigt begrepp som tillgrips när man av mobben och drevet tvingas vidta åtgärder mot enskilda individer som är förbjudna enligt lag (till exempel sparka personer för att de har fel åsikter). När “värdegrundstänkandet” kombineras med termen “normkritik” blir det hela fullständigt bisarrt. “Normkritik” är bra och ska användas för att störta samhällets övergripande normer – eller just det som kallas för “värdegrund”! Det är inte tanken, men det är den praktiska konsekvensen. Det hela belyses av journalisten som efter ett seminarium om normkritik på Utbildningsradion UR ville göra ett normkritiskt program om UR (som är starkt vänsterinriktat rakt igenom). En sådan hädisk tanke, att tillämpa normkritik på vänsterns egen värdegrund, slutade naturligtvis med att journalisten, Per-Axel Janzon, fick sparken.