Ett av de tydligaste vallöftena från större delen av regeringen (och SD) var avskaffandet av plastpåseskatten. Ett problem var att den ursprungligen lanserats av Liberalerna, som därför var ganska skeptiska till att avskaffa skatten. Den hade kunnat avskaffas redan i förra statsbudgeten, men det ”glömdes bort”. Nu avskaffas den i årets budget istället, men först den 1 november 2024. Mer än halva valperioden har gått med en meningslös skatt som ger mindre än en tredjedel av de skatteintäkter som dåvarande S-regering tänkte att den skulle generera (3 miljarder, när den avskaffas blir bortfallet i skatteintäkter 800 miljoner). Det var till och med ett tag tänkt att skatten inte skulle avskaffas utan sänkas till några öre, all administration skulle bibehållas, men skatteintäkterna skulle inte ens räcka till administrationen! Nu blir det lyckligtvis inte så. Hela lagstiftningen om plastpåseskatten avskaffas den 1 november 2024. Under tiden har svenska folket lärt sig att köpa avfallspåsar i rullar, så vi kanske aldrig får tillbaka de plastpåsar vi var vana vid.

Det andra viktiga vallöftet var billigare bensin och diesel med flera kronor vid pumpen. Inte heller det har regeringen klarat av att genomföra. Men kanske nu efter över ett år vid makten. Redan den tidigare regeringen (som inte hade egen majoritet i Riksdagen) tvingades genomföra en tillfällig sänkning av drivmedelsskatten med en krona per liter bensin. Men den sänkningen åts helt upp av höjda priser i anslutning till Ukraina-kriget. Reduktionsplikten, kravet på inblandning av dyra biodrivmedel (HVO) i fossilt bränsle, låg för 2023 kvar på 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel. Dock stoppades den automatiska uppräkningen av drivmedelsskatterna som låg inbyggd i de gamla bestämmelserna. Nu tänker sig regeringen att reduktionsplikten ska sänkas till 6 procent för både bensin och diesel. För diesel är det en rejäl prisminskning på drygt 5 kronor litern.

Men i budgetpropositionen står att sänkningen bara avser åren 2024-2026. Detta kommer att kompenseras av betydligt högre tal för 2027-2030 (efter nästa val).