Den som hör partiledarna tala kan tro att det bara handlar om tekniska lösningar på fastighetsskatten (där det efter Perssons och Reinfeldts senaste omsvängningar är svårt att säga vem som har det bästa budet inför 2007 – även om Alliansens förslag nog är mer gynnsamt för skattebetalarna på sikt), om ungarna ska lära sig något i skolan och om invandrarna ska lära sig att tala med sina nya landsmän eller inte (men inte ens det högst resonabla förslaget kom igenom PK-testen för Alliansen, Folkpartiet fick backa och förslaget om svensktest finns inte i Alliansens program).

Jobben är Alliansens viktigaste fråga. Den andra sidan säger att det inte är något problem och att det inte finns några arbetslösa akademiker. Ja egentligen inte några arbetslösa alls, i alla fall inte snart. Vad vi ser runtomkring oss av arbetslösa akademiker är alltså en synvilla. Men även om så vore känns det som ett rysligt slöseri att de akademiker som har jobb ska använda sina kunskaper för att köra taxi eller buss, vända hamburgare eller gå på “jobbsökarkurser”.

När Alliansen talar om jobben som den viktiga frågan talar man mest om det som händer när det skapas friare händer för småföretagen.

Inom några sektorer är det dock alldeles konkret det handlar om jobben redan i höst. Det finns en redan antagen lag som i praktiken förbjuder minkuppfödning. Den kommer att träda i kraft så snart EU sagt sitt – men EU kan rent formellt inte ha mycket att invända. Alliansen har lovat att stoppa lagen. Om inte förlorar cirka 5000 personer jobbet redan i höst. 3000 direkt i minknäringen och ett par tusen som har sekundära arbeten som är kopplade till näringen. Situationen är helt parallell i flygnäringen. En lag om flygskatt är antagen, EU har inte sagt sitt. Alliansen har lovat att sätta stopp för skatten, vilket räddar kvar cirka 5000 jobb som annars försvinner.
Den energiintensiva industrin bågnar under höga elpriser. Rottneros-koncernen beslutade nyligen att flytta hela Utansjö bruk till lämpligt land med en annan energipolitik, eftersom det gamla lågprislandet för el Sverige efter förd kärnkraftspolitik blivit ett högprisland. I Utansjös fall är det fråga om ett par hundra jobb, men det finns ett stort antal företag som har liknande problem. Anläggningar har ursprungligen byggts för att utnyttja Sveriges låga energipriser och idag är det enda som håller jobben kvar att investeringarna en gång är gjorda. Alla anläggningar är inte lika lättflyttade som Utansjö, där det bara är att packa ihop den moderna utrustningen och lasta den direkt på båt. Vi kan vara helt förvissade om att det inte blir något nytänkande på energiområdet med Miljöpartiet i en inflytelserik position. Medan däremot Centern tänkt helt om. Med den inriktningen kan det kanske mot slutet av mandatperioden bli möjligt att låsa upp bindningarna i energipolitiken och därmed göra det meningsfullt för de energiberoende företagen att underhålla och investera istället för att i avvaktan på den slutliga nedläggningen lappa och laga det som går sönder. Här står faktiskt tiotusentals jobb på spel.

Jobb som vi gärna klarar oss utan är däremot betalt för dem som inte vill arbete i form av “friår”. Detta för samhällets ekonomi och arbetsmoral så destruktiva påfund från Miljöpartiet har Alliansen också lovat att avskaffa.

Det kan tyckas att skillnaderna mellan Alliansen och regeringen är förhållandevis liten. Men för tiotusentals människor gäller valet deras dagliga bröd.