Våldet i Sverige har under de senaste veckorna exploderat. Skurkarna skjuter varandra och försöker spränga varandra i luften. På senare tid har precisionen i skurkarnas arbete försämrats så att även helt ovidkommande personer har drabbats. Som den blinde 71-årige Erik Viiri som dödades på en pub i Sandviken. Han hade veterligen inga kopplingar till något kriminellt gäng utan råkade befinns sig på fel plats (sin favorit-pub) när skurkarna slog till.

Annars är de flesta offren på ett eller annat sätt inblandade i ett kriminellt gäng. Nästan uteslutande med utländsk bakgrund. Få svenskar är vare sig offer eller förövare.

Integrationen har fullständigt misslyckats. Men en sak har skurkarna lärt sig, att de grövsta brotten bör begås av personer som är under 18 år. Då blir straffen låga, högst fyra års ”ungdomsvård”. Den som fyllt 18 år kan istället råka ut för livstids fängelse (tidigare låg gränsen för livstids fängelse vid 21 år). Därför är det idag vanligt med skurkar under 18 år bakom de grövsta brotten. Tidigare var det många i åldrarna 18, 19 och 20 som begick de grövsta brotten. Detta bevisar om inte annat att straff fungerar och att skurkarna anpassar sig till gällande lagstiftning.

Risken just nu är att regering och myndigheter agerar förhastat och inför dåligt genomtänkta regler. Reglerna är bristfälliga, men det är gångna synder som medfört det. Ändringar bör – och måste – genomföras. Men de måste ske med eftertanke och inte forceras.