Av de stora världsreligionerna är det bara islam som bygger sin existens på vapen och våld – från profeten Muhammeds tid till våra dagar. Redan på Muhammeds tid spreds religionen med vapen i hand. Islamsk expansion har alltid kopplats till krig och våld. Det är något som står att läsa redan i Koranen och hadhiterna (berättelser om Muhammed som inte ingår i Koranen).

De andra världsreligionerna må ha utnyttjats av världsliga härskare, men de är inte till sin grund kopplade till vapenmakt.

Buddhismen är i grunden pacifistisk till sin natur. Spridningen av religionen skedde av obeväpnade munkar.

Kristendomen spreds också av ordets män. Inte svärdets. Kristendomen blev en världsreligion genom enkla mäns missionerande i fred. Detta i världens då starkaste militärmakt, Romarriket, vars kejsare i hundratals år motarbetade kristendomen.

Konfucianism och hinduism är inte missionerande religioner utan i huvudsak begränsade till sina ursprungsländer.

Islam har en helt annan grund. Muhammed försörjde sig inledningsvis som köpman och karavanrånare. När han år 622 tvingades fly från Mekka till Medina påbörjade han sin militära karriär. Enligt Muhammeds uppenbarelser var det rätt att gå till angrepp mot trons fiender med militärt våld – jihad. Jihad ska fortsätta tills hela världen underkastat sig islam. De som betraktas som otrogna kan dödas, men måste först erbjudas att konvertera till islam. Judar och kristna är dock enligt Muhammed priviligierade. De kan slippa dödsstraff om de underkastar sig islamiskt styre och betalar en särskild straffskatt, jizyah. När Islamiska staten i våra dagar mördar fiendens manliga befolkning och säljer kvinnorna som slavar följer de Muhammeds förebild.

Under de allra första åren av islam – fram till Muhammeds död 632 – skedde religionens expansion under Muhammeds militära ledning. Expansionen fortsatte sedan under hundra år med erövring av hela Främre Orienten, Nordafrika och Spanien. Stopp tog det först genom Karl Martells seger i slaget vid Poitiers i södra Frankrike år 732. Sedan tog det 700 år att befria hela Spanien från de muslimska ockupanterna. Försök gjordes också att befria de kristna i Turkiet och Det Heliga Landet i samband med korstågen, som var en kristen militär motreaktion på islams erövringar. Dock 300 år försenad.

Tyvärr backar media och politiker ofta inför dem som vill framföra sanningen. Kommer ni ihåg när justitieminister Laila Freivalds i strid mot svensk grundlag förbjöd Sverigedemokraternas hemsida för att den innehållit en Muhammedteckning (Freivalds blev inte kvar många dagar efter detta, dåvarande statsministern Göran Persson visade sig ha ryggrad inför yttrandefrihetens dödgrävare).

Idag får vi veta att New York Times mörkat uttalanden som gjorts av en av de överlevande från Charlie Hebdo [den franska satirtidskriften som utsattes för ett muslimskt terrorattentat den 7 januari 2015]. New York Times skrev tidigt: “Sigolène Vinson, en frilansare som kommit för att delta i redaktionsmötet, trodde att hon skulle dödas när en av männen närmade sig henne. Istället, berättar hon för franska media, fick hon höra ‘Jag ska inte döda dig för att du är kvinna. Vi dödar inte kvinnor, men du måste konvertera till islam, läsa Koranen och bära slöja’ “. I en senare version hette det på slutet “Lugna ner dig. Jag ska inte döda dig. Du är kvinna. Men tänk efter vad du gör, det är inte rätt”. Vid en kontroll med originalkällan (Radio France Internaionale) är det den första versionen som är den sanna (kompletterad med att gärningsmannen på slutet ropade “Allahu Akbar”. Till och med New York Times tvättar bort det som inte är politiskt korrekt.