I samband med första maj-demonstrationerna finns det alltid personer som vill uttrycka en annan uppfattning, en som inte stryker socialismens och diktaturen medhårs. Det har hänt att polisen avslår ansökningar om demonstrationstillstånd med hänvisning till att det skulle vara provocerande att uttrycka andra åsikter än socialistiska den 1 maj! Men just då är behovet av att stå upp för frihet, demokrati och kapitalism större än andra dagar på året.

En av dem som gjorde det i år och fick erfara att den som uttrycker fel åsikter kan råka ut för våld heter Gustav Gellebrant och är MUFare från Jönköping. Han och några vänner ställde sig utanför MUFs kansli på Östra Storgatan i Jönköping, där Röd Fronts kommunistiska demonstrationståg passerade. MUFarna stod helt fredligt med plakat och texten ”Vi älskar att äga vår frihet” utanför sin egen lokal, men det blev för mycket för de kommunistiska våldsverkarna. MUFarna angreps med våld och slag. Eftersom det fanns pressfotografer på plats kan det bli svårt för åklagaren att smitta undan åtal mot kommunisterna, som polisanmäldes av de överfallna, som drabbades av både blåmärken, skrapsår och sönderslagna plakat. Anmälan avsåg inte bara misshandel utan också stöld av ett pass.

Ordföranden i det kommunistiska ungdomsförbundet RKU Pär Johansson förklarade i samband med sitt tal att ”arbetarna” borde få ha första maj för sig själva. Yttrandefrihet ska tydligen bara gälla vissa åsikter en del dagar på året!